L'educació en la ciutadania global


Autor/s: 
Eduard Vallory i Subirà


1a part

 

2a part

 

Aquests PDF contenen la tesi doctoral "L'educació en la ciutadania global", d'Eduard Vallory, antic responsable d'Escoltes Catalans i de la Fundació Escolta Josep Carol. La tesi analitza de manera pionera a escala mundial la funció d'educació en la ciutadania de l'escoltisme.

Tradicionalment, s'ha assumit que nacionalisme i cosmopolitisme eren tendències contraposades, i que el reforç de la identitat nacional debilita el sentit de pertinença global, i a la inversa. L'anàlisi del cas de l'escoltisme mundial, però, contradiu aquesta assumpció: es tracta d'un moviment no-governamental que té com a objectiu l'educació en la ciutadania, present a 165 països dels cinc continents i que aplega prop de 30 milions d'infants i joves. Des que es va formalitzar com a organització mundial el 1920, ha mantingut la seva acció educativa combinant l'arrelament local, la identitat nacional i el sentit de pertinença global des de la convivència en la diversitat. Tots els estudis precedents s'havien centrat en casos nacionals, però mai abans s'havia analitzat l'escoltisme mundial en conjunt: la seva consistència històrica i ideològica, la quantificació de la seva dimensió mundial des de 1920, la coherència de les seves pràctiques i la capacitat de la seva acció de generador canvi social.