Especialistes per temes


Per a contactar: [email protected]

 

Elena González i Vidal. Presidenta d’Escoltes Catalans.

Joan Guisado i Gàmez. Vicepresident

Cristina Chamorro Minaya. Cap Pedagògica d’Escoltes Catalans.

Anna Sánchez Biosca. Cap de Vegueries.

Aina Tella Arbós. Cap de Relacions Exteriors


Gerard Muñoz i Martínez. Cap econòmic