Especialistes per temes


Per a contactar: [email protected]

 

Joan Guisado i Gàmez. President d’Escoltes Catalans.

Anna Ametlla i Gutiérrez. Vicepresidenta
 

Gisela Ferré. Cap Pedagògica d’Escoltes Catalans.

Alba Batalla. Cap de Vegueries.

Oriol Rovira i Martorell. Cap de Relacions Exteriors

Yabel Pérez. Cap econòmic