Fem memòria, construïm el futur


 

La memòria històrica és el dret dels ciutadans a conèixer la pròpia història i de manera específica la contemporània, així les persones aprenen a pensar sobre el passat i adquirim consciència del temps històric. Identifiquem memòria històrica amb memòria democràtica o recuperació dels processos de lluita a favor dels valors de la democràcia i de la pau. El llibre proposa activitats orientades a descobrir que tots formem part del temps històric i que el nostre temps personal s’insereix en el temps col·lectiu, del qual es nodreix la memòria històrica.

 

Aquest llibre proposa activitats orientades a descobrir que tots formem part del temps històric i que el nostre temps personal s'insereix en el temps col·lectiu, del qual es nodreix la memòria històrica. De manera progressiva, els infants i joves van prenent consciència de la seva relació amb el passat, el present i el futur.  Aquest concepte els ajuda a comprendre que formem part de la humanitat com a construcció d'un futur més democràtic i més just.


Autors/es: Gemma Tribó (coord.), José Fernández, Laia Martínez i Elionor Sallès.

Pàgines: 220
Edició: 1a
ISBN: 978-84-9980-003-5

Preu: 17,10 euros / Versió ebook disponible

 

Aquí podeu consultar una versió de mostra: