General ÀMbit


Quina planificació/previsió hi ha per ocupar la vacant disponible de cap d'ambit que està buida des de fa anys? 

Seguiràn realitzant les tasques els àmbits de Relacions exteriors i Econòmic?

Gràcies

Bon dia,

Enguany el càrrec de Cap d'àmbit de Gestió seguirà vacant i les tasques seran assumides com bé dieu pels àmbits de Relacions Exteriors (pel que fa a la comunicació) i d'Econòmic per tot el que fa referència a la gestió més tècnica de l'associació (recursos humans, edició, manteniment...).

Pel volum de feina de l'àmbit seguim valorant que no és necessària una persona, però l'àmbit està constituït per estatuts i no podem deixar de presentar unes memòries i uns programes. Afegeixo també que aquesta "anomalia" no genera cap perjudici a la tasca que desenvolupem i a les tasques ordinàries de l'associació.

Moltes gràcies!

--

Oriol Rovira

Cap d'àmbit de Relacions Exteriors