Memòries AGO


 

Hola,

 

Des de l’AE Jaume I del Coll tenim certs dubtes sobre la memòria de l’Àmbit Econòmic. En el punt 1.3, Garantir la sostenibilitat del Congrés, es diu que a data de redacció encara no s’ha resolt la convocatòria de subvencions per entitats de lleure de la Generalitat de Catalunya. 

 

Degut a aquest motiu, en les memòries s’exposa que no se sap del cert de quin finançament es disposarà. És per això, que voliem preguntar si a dia d’avui ja s’ha resolt la convocatòria de subvencions o, si se sap quina quantitat de finançament s’ha rebut per al V Congrés. 

 

Hem observat que es diu que s’ha presentat el projecte a diferents línies de subvenció per aconseguir un finançament per a la realització del Congrés. Dit això, no ens queda clar si s’ha aconseguit del tot el finançament que estava previst.

 

 

Merci!

Hola AE Jaume I del Coll i AE Els Salats,

 

Sí, com dieu, en la data de redacció de les memòries de l'àmbit econòmic no s'havia resolt encara la subvenció de la Generalitat de Catalunya. Informar-vos, però, que fa uns dies es va publicar la resolució provisional d'aquesta convocatòria, i ens han atorgat diferents imports.

La resolució va sortir el dijous 30/10 a la tarda, poques hores abans del lliurament de la documentació de l'AGO, per això en la majoria de documents de l'assemblea no apareix aquesta informació.

 

Aquesta convocatòria és molt àmplia i des de l'associació ens presentem a diferents línies. Concretament ens han adjudicat:

- 296.158€ pel projecte “IDENTITAT ESCOLTA” Projecte de caire general, on s'inclouen moltes de les activitats i projectes de l'associació. Aquest import és el mateix que en cursos anteriors i estem molt satisfetes de que no s'hagi minvat aquest import.

- 8.120€ pel projecte “MÉS ESCOLTES” Aquesta subvenció adjudicada va associada específicament al Congrés.

- 17.000 € pel projecte ARRELANT LA TASCA EDUCATIVA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

- 18.840€ per BEQUES INFANTS I JOVES

 

Si bé és cert que sempre seria desitjable aconseguir majors ingressos, amb aquests imports i de la resta de subvencions pel 2020 d’altres administracions, com l’Ajuntament de Barcelona, creiem que tenim finançament suficient per fer front a les despeses del V Congrés d’EC.

 

Concretament, en el pressupost del proper curs (2019-20) ja s'han previst les despeses necessàries per aquesta activitat, uns 30.000€ (on s'inclouen les despeses de gestió de l'activitat i les de personal contractat, ja que com sabeu comptem amb un tècnic a mitja jornada) i s'ha aconseguit, com podeu observar, tancar el pressupost general de l'associació a 0. És a dir, les despeses previstes igualen la previsió d'ingressos que tindrem al llarg del proper curs.

De cara a propers cursos (2020-21, en endavant) no hi ha prevista, a hores d'ara, cap despesa associada al V Congrés d'EC, i no està previst contraure cap obligació econòmica pels propers cursos associada a aquesta activitat.

 

Espero haver aclarit els vostres dubtes. Salutacions,

 

Yabel Pérez i Moreno

Cap d'àmbit Econòmic

Des del consell de l'AE Els Salats compartim el dubte de l'AE Jaume I del Coll sobre el finançament del V Congrés. Ens preguntem si estem hipotecant el futur de l'associació.