Equips associatius


Hola, som de l'Antoni Gaudí i alhora de treballar els programes se'ns ha plantejat un dubte:

A les memòries parleu que hi ha manca de formació dels equips associatius i que no hi ha hagut un bon relleu aquest any. Als programes només mencioneu que voleu treballar el relleu (no expliqueu com el voleu treballar) i no mencioneu cap tipus de formació dels equips associatius tot i haver valorat que mancava. Ens podeu explicar una mica aquests dos temes (relleu + formació)?

Bon dia Antoni Gaudí, 

 

Gràcies per la pregunta. 


Pels dubtes que teniu en relació a la formació dels equips en les memòries potser no ens hem sabut explicar, intentem fer-ho millor ara. 


Però abans de resoldre els vostres dubtes, fer un apunt, quan parlem d’equips associatius estem parlant de totes les persones que formen part de l’estructura associativa més enllà dels agrupaments, i no només a les persones que formen part d’un equip de suport de l’àmbit pedagògic. 


Aclarit això, no és que no és que considerem que hi ha una manca de formació dels equips associatius, sinó que considerem que totes les persones que en formem part ens hem d’estar formant contínuament (tal i com ho han de fer les caps). L’any passat vam voler fer èmfasi en aquest aspecte, i per això ho vam afegir en els programes i com haureu vist a les memòries consideràvem que no havíem assolit l’objectiu plenament, perquè si be havíem realitzat formacions internes que creiem positives, en el nostre imaginari aspiràvem a molt més. 

 

És cert que en els programes d’aquest any no hi ha un objectiu que per si sol que parli de la formació dels equips associatius en general però si que haureu vist que en 1.1 posa: “Incorporar l'educació en clau de gènere en l'acció educativa dels agrupaments i dels equips associatius, mitjançant l’elaboració i execució d’un itinerari formatiu.” Aquest objectiu doncs està dient que aquest any focalitzem la formació dels equips associatius en l’educació en clau de gènere, de manera que quan organitzem, dinamitzem o donem suport a algun agrupament, aquests tinguin una perspectiva de gènere incorporada. 

A més a més, moltes persones del nostre àmbit formen part dels grups de Congrés, fet que suposarà formant-se en els temes que porten. I també de tots els qui no en formen part de l’organització perquè hi participen activament com a participants. 

Consideràvem que amb aquests dos blocs, era suficient ambiciosa tota la part de formació. 

 

Pel que fa a la part de relleus, no acabem d’entendre perquè expresseu que no hem tingut uns bons relleus. Si ens podeu fer arribar millor perquè heu extret aquestes conclusions, ens aniria genial per poder filar més prim en la resposta, ja que no sabem si respondrà a les vostres inquietuds.  


Per nosaltres no és que no haguem tingut uns bons relleus, sinó que hem hagut de gestionar molts relleus, hem canviat forces coordinadores i a més tenim molts buits en els equips de branques, seguiments i de suport. Per això ens proposàvem un treball d'implementar les estratègies de relleus (que hem generat aquest any passat) que facin que tinguem uns equips més forts. 

En els programes no apareix el com ho volem fer, perquè normalment en aquests no reflectim tant quines son les accions farem sinó l’objectiu. En aquest cas les accions que volem realitzar son molt diverses: dinàmiques que es realitzin en les àrees de branques, seguiments i suport per reflexionar i resignificar què vol dir i quins son els requisits per formar pat d’un equip, definir quina informació s’ha de transmetre a les persones que entren, generar una trobada anual amb les persones noves que faciliti entendre tot el context i funcionament, etc.

 

Estem a l’espera de que ens digueu els matisos de perquè heu entès que no hem tingut uns bons relleus, i veiem si la nostra resposta era adequada. Si us sorgeix qualsevol dubte més, ens dieu!

 


Moltes gràcies, 

Ens veiem d’aquí ben poc, 

 

Una abraçada

 


Gisela Ferré

Àmbit Pedagògic