Programes AGO


Desde el consell de l'A.E. Ramon Llull volíem fer-vos unes preguntes respecte els programes de pedagògic.

Hem trobat a faltar la menció dels treballs que es faràn de cara a la Mogollops i la Piosfera, hi ha alguna raó per la qual aquestes trobades no surten esmentades en els programes de l'àmbit?

Hem vist que els programes de l'àmbit presenten poc contingut, hi ha alguna raó no esmentada per aquest fet?

Moltes gràcies

Bon dia Ramon Llull, 


Merci per la pregunta. 


És cert que normalment fem aparèixer les trobades associatives als programes de Pedagògic, i que com ens feu notar vosaltres, aquest any no apareix, el motiu és que embrancades en definir bé la resta d’objectius se’ns va passar deixar plasmades aquestes trobades, que al cap i a la fi son funcions ordinaries i que les tenim totalment interioritzades. Per tot, deixar clar que encara que no apareguin en els programes, les tenim presents, i que com sabeu tant les reunions per organitzar-les com les trobades estan calendaritzades i les brancaires ja han començat a treballar-hi.


Per la segona qüestió que ens comenteu, no creiem que haguem fet uns programes buits de contingut, al contrari pensem que estan ben plens alhora que son realistes tenint en compte tres aspectes: la realitat concreta d’aquest any en la qual hi ha un Congrés, una Mogollops i una Piosfera; l’anàlisi de voler ser coherents amb el volum de feina que podem assumir amb les persones que estem disposades a fer feina, per tal de participar en l’associació de forma positiva i sense arribar a l’extenuació; i finalment al convenciment de que si focalitzem el treball en temàtiques concretes podem arribar més lluny que si volem tocar moltes tecles. 

Us expliquem millor aquests factors.


Aquest any finalment i per tal de no saturar els programes, tots els objectius que tenen a veure amb temàtiques de Congrés, s’han agrupat i resumit en: “definir la visió associativa en…” això fa que sembli que és poca cosa, però la realitat és que definir la visió associativa, marcar unes línies polítiques és molta feina, tant per les persones que hi participen, però també per les persones que organitzen els diferents grups. Hi ha 6 temàtiques que volem definir políticament i que ens toquen directament perquè son temes molt pedagògics (rol del cap, impacte de la tasca educativa, apoderament infantil i juvenil, comunitat educativa, espais d’aprenentatge, laïcitat, educació en clau de gènere), i per tant, part del treball que es realitzarà en el dia a dia, anirà relacionat amb aquestes temàtiques encarant-les des de la part més pràctica i aterrada, alhora ens ajudaran a afrontar els temes de Congrés amb més recorregut.

El congrés doncs ens aporta la oportunitat de treballar moltes temàtiques, alhora que una feina molt important, actualment tenim 10 persones de l’àmbit implicades en aquests grups.


El segon motiu ve donat segurament per la vivència de l’any anterior, on la majoria de les persones que participem a l’àmbit pedagògic ens hem sentit en molts moments que estavem al límit, i que no podiem sostenir molt més el temps el volum de feina, la pressió i el desgast emocional que suposava estar participant de l’associació. Creiem que és important respectar-nos i per tant delimitar bé fins a on podem arribar.


Més enllà de tots els temes que tindrem oberts per tal de posicionar l’associació políticament, voliem poder focalitzar el treball, al final la realitat és que no tenim tants espais per treballar tantes temàtiques amb els agrupaments, i per tant creiem que és millor tenir grans temàtiques que molts diferents punts. Els intentem resumir:  

 

- Per una banda tot el treball d’educació en clau de gènere, que volem que sigui extens, i que realment ens faci avançar,  formant caps i equips, generant un itinerari formatiu per a futurs anys, i fent una anàlisi en perspectiva de gènere de l’associació, i inclús generant un Tambali. Hi estem apostant molt, i es reflecteix per exemple amb un pressupost de 17000 €.


 - Per altra banda el voler fer que els temes pedagògics estiguin en el dia a dia de l’associació, que no només els temes organitzatius i les relacions intrapersonals entre les caps marquin el dia a dia dels consells i reunions d’unitat. Això passa per creure’ns l’acció educativa que estem fent, replantejar-nos com funcionem en el nostre consell, a que donem importància o prioritat, i entendre que per millorar la nostra tasca només es pot fer si tenim debats a consell que ens facin pensar en temes pedagògics


 - També el començar a reformular l’escola en base a l'anàlisi fet, i a l’aposta política que tinguem com a associació ens pot dur a fer molta feina, tant de replantejament de sessions, d’incorporar noves maneres de funcionar, o de generar nous espais formatius. 

 

 - El gran bloc de projectes d’incidència social, amb dues línies de treball per una banda poder plasmar tot el treball fet aquests dos últims anys en un document que a més incorpori l’Enfocament de Gènere i Basat en Drets Humans, (que encara no hem treballat amb agrupaments) i per altra acompanyar en el desenvolupament dels projectes iniciats, reformular i iniciar les bases de nous.

 

 - I finalment tota la part que té a veure en comunicar-nos cap enfora, aportant tota la part pedagògica per ser més reconeguts. 

 

Esperem haver respost els vostres dubtes, i que pugueu veure d’una altre manera els programes.

 

Ens veiem ben aviat!

Una abraçada