Memòries AGO


Hola des de l’AE Jaume I del Coll ens han sorgit dubtes respecte la memòria de l’àmbit de Vegueries, concretament en el punt 1.2. Donar resposta als reptes associatius del país. Als programes del curs 18/19 plantejàveu dos objectius dins aquest punt.

 El primer, incorporar els agrupaments en la definició dels eixos de treball del congrés. A les memòries es valora que els agrupaments no hem pogut participar de forma qualitativa des d’un inici, tot i que si que hem treballat els eixos a reunions de vegueries. Ens preguntem quin o quins han estat els motius que han fet que els AE’s no haguem pogut participar com estava previst en l’elecció dels eixos que es treballaran al V Congrés, ja bé hagi estat per canvis d’opinió respecte a la proposta inicial, per temes logístics o d’altres. També ens agradaria saber si s’acabarà incorporant l’eix d’ecologisme que es va proposar al Consell General.

En relació al segon apartat del mateix punt 1.2., preparar-nos per realitzar un treball de qualitat, formant-nos en aquelles temàtiques necessàries. No ens queda clar si els equips de treball que es mencionen són els que estan formats per les dinamitzadores del V Congrés i es valora que no s’ha assolit la formació que es tenia prevista per aquestes, o bé, són els equips formats ja amb les persones dels AE’s que s’han inscrit en cada eix i es tenia previst haver iniciat ja una formació sobre els eixos que han decidit treballar. A banda també ens preguntem quina ha estat la causa que ha impedit el compliment d’aquest objectiu.

 

Moltes gràcies!

Bona tarda Jaume I del Coll! Gràcies per l'interès!

Pel que fa al primer dubte sobre la participació dels agrupaments en la definició dels eixos de treball del Vè Congrés, a les memòries es valora que el resultat del moment inicial, és a dir el Consell General del mes de gener, no va ser l’esperat.

Valoràvem que va ser així per dos motius: un d’ells, perquè la dinàmica proposava varies temàtiques genèriques per tal de no partir de zero i facilitar l’aportació per part dels agrupaments, tot i que això potser va fer que no sortissin tots els temes que els agrupaments havien parlat en el si del consell. El segon motiu va ser la manca de preparació prèvia del punt per part de varis agrupaments, fet que també va dificultar que el resultat fos de qualitat.

Tot i així, un cop feta aquesta valoració, immediatament després i a través de les Reunions de Vegueria es va preparar un nou espai de treball amb la única finalitat d’assegurar que tots els agrupaments havien aportat totes les temàtiques que creien necessàries i adients per debatre al Vè Congrés d’Escoltes Catalans.

Així doncs, es va generar l’espai necessari per expressar i incloure tot el que des dels consells s’havia treballat, ja que era l’objectiu principal del treball previ del procés: la construcció conjunta de les línies de treball del Congrés.

Pel que fa al treball sobre ecologisme, no se si us referiu al treball del Consell General de construcció de programes o el de la definició de les temàtiques de Congrés. Si no m’equivoco, la temàtica va sortir en el si del Consell General on es construïen els programes d’aquest curs. Si bé és cert que no gaires agrupaments van demanar el treball d’aquesta temàtica, sí que s’ha tingut en compte a l’hora de construir l’eix d’espais d’aprenentatge (medi natural/entorn urbà/espai virtual), on s’hi inclourà aquesta perspectiva i es proposaran debats en aquest sentit amb l’objectiu que l’associació es posicioni sobre com es relaciona amb el seu entorn.

Pel que fa la segona qüestió, els diferents grups de treball hem iniciat la definició dels debats que cal realitzar prèviament al Congrés i hem identificat les necessitats formatives de cada temàtica. Tot i així, valoràvem que tota aquesta feina ha durat més de l’esperat i ha anat més tard del planificat, i per tant no s’ha iniciat el treball amb els agrupaments, que començarà a l’inici d’aquest curs vinent. La causa segurament varia depenent del grup de treball, però en general és degut al volum de feina associativa.

Espero haver respost a totes les vostres inquietuds! Qualsevol cosa, torneu a preguntar sense problema! Si no, ens veiem a l’AGO d’aquí poquet :) 

Gràcies per l’esforç!