Programes AGO


Des del consell de l'A.E. Ramon LLull, volíem preguntar sobre els programes de vegueries.

No veiem que es mencioni el treball del pla de qualitat tot i aparèixer en les memòries com un espai a treballar i millorar, volíem saber si hi ha alguna raó per la qual no surt esmentat aquest treball als programes.

Bona tarda Ramon Llull!!

Pel que fa la valoració que fem del seguiment i valoració del Pla de Qualitat, sí que és cert que aquest curs passat no s'hi ha pogut arribar del tot a algunes vegueries, però això ha estat, no per falta d'eines o iniciativa de l'equip de vegueria, sinó més aviat perquè s'ha valorat que era prioritari un treball conjunt de la vegueria relacionat amb altres aspectes. És per això que es va deixar de fer el seguiment dels acords, i es va iniciar un altre tipus d'anàlisi i treball, més adient a la realitat que hi havia.

Pel que fa a plasmar-ho als programes, com sabeu, en aquests hi apareix allò que no són funcions pròpies dels àmbits, sinó línies polítiques en les que aquell curs s'hi vol posar un especial èmfasi. Pel que fa al tema concret del Pla de Qualitat, el proper curs no hi ha previst un treball de modificació o replantejament d'aquest, sinó que el fet de realitzar-lo de la millor manera possible ja s'incorpora en les nostres funcions, i per això hem decidit no incorporar-ho als programes (que no implica que no es faci). 

El curs passat apareixien als nostres programes objectius referents al Pla de Qualitat perquè es valorava que fa dos cursos havia faltat iniciativa i eines per part dels equips de vegueria per realitzar el seguiment i tancament del Pla de Qualitat. Aquest curs ja hem fet molt més èmfasi en això i valorem que no hi ha la necessitat de tornar a fer una aposta política en aquest sentit, sinó que ja queda integrat en les nostres funcions.

Espero haver-me explicat, però no tingueu problema en tornar-me a preguntar si no és el cas!

Una abraçada i ens veiem a l'AGO!!! Ah, i gràcies per participar!