Memòries AGO


Des del consell de l'A.E. Ramon Llull en ha sorgit un dubte en vers l'eix 3, més concretament el punt 3.2 "Teixir xarxa amb entitats de base que treballen amb sectors oprimits de la societat". 

Hem vist que aquest punt comportava un treball que es compartia amb diversos àmbits, la pregunta que volíem fer és amb quines entitat heu treballat concretament, ja que no hem trobat que s'especifiqui en cap moment. A més a més, ens agradaria saber en quines línies de treball s'ha centrat cada entitat amb la que heu treballat.

Moltes gràcies!

Bon dia,

L'objectiu de Presidència a què feu referència a l'Àmbit de Relacions Exteriors es concretava en els objectius 3.1 i 3.2 on eren compartits amb l'àmbit de vegueries. La voluntat era anar apropant-nos a aquells espais de treball on les entitats que treballen per la defensa de drets per anar teixint complicitats i que sorgeixin projectes nous. Juntament amb l'àmbit de Pedagògic hem prioritzat els espais de coordinació com pot ser la Fede.cat (que trobareu valorat a les memòries de Relex i pedagògic als apartats 3.1) i on tornem a participar a l'Eix d'Educació.

La intenció era apropar-nos aquests espais amb l'objectiu que poguessin sorgir projectes conjunts. Pel que fa a aquest objectiu també ho trobareu a les memòries de Relex i Pedagògic a l'apartat 3.2.

En conclusió, aquest any hem fet els primers passos per tal de retornar l'associació perquè sigui un agent social que treballar per la inclusió i la cohesió social i connectada amb altres entitats.

Moltes gràcies per la feina!

Hola,

atès a la concreció de la pregunta, deixarem que sigui l'àmbit de relacions exteriors, que és de qui depent l'execució d'aquesta líniea dels programes.

Una abraçada,

Anna S, Anna A, Joan G

Equip de Presidència