Anem preparats!


05-06-2017

L’Anem preparats, que publica la Direcció General de Joventut, ofereix una sèrie de consells i recomanacions, especialment en matèria de prevenció i salut, amb l’objectiu de garantir que les activitats d’educació en el lleure tinguin un bon nivell qualitatiu i es facin en condicions de seguretat i integritat física per als participants, i que es respecti el medi natural que les acull.

Recordeu que si es produeix una emergència, s’ha de fer sempre cas de les indicacions dels agents rurals, dels mossos d’esquadra, dels agents de protecció civil, del personal sanitari, dels bombers o de qualsevol altre agent de l’autoritat.

Activitats en el medi natura: Recursos i consells preventius per a fer activitats de lleure a la muntanya amb seguretat i respecte pel medi ambient

Prevenció i segureta: Recursos i consells preventius per a unes activitats de lleure més segures

Normativa: Normativa que regula aspectes diversos de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys


Salut: Recursos i consells preventius per a unes activitats de lleure amb les condicions sanitàries i d’higiene adequades 


Protecció del menor: Propostes, recursos i adreces per a prevenir situacions de maltractament infantil a les activitats de lleure

Telèfons i adreces d'interès