Digues la teva!


20-03-2017

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) habilita el qüestionari digital "Digues la teva" perquè els i les joves que no hagin pogut participar als tallers territorials facin la seva aportació senyalant necessitats i fent propostes concretes entorn de 12 eixos temàtics (treball, educació, salut, gènere, justícia global, habitatge, etc.).

Després del procés participatiu “(Re)pensem-ho tot, construïm col·lectivament”, enfocat a la redacció de la 4a Carta Catalana de la Joventut, el CNJC posa en marxa un qüestionari digital i l’organització d’un congrés els dies 13 i 14 de maig amb l’objectiu de completar la definició i influir en les polítiques públiques dels pròxims anys.
Els temes a tractar són 12 grans temàtiques que responen a les preocupacions i aspiracions que, des del CNJC, s’han detectat entre la joventut: educació, cultura, treball, habitatge, salut, participació i associacionisme, territori i mobilitat, diversitat i drets de la ciutadania, gènere, comunicació i TIC, sostenibilitat i justícia global.

El qüestionari "Digues la teva" està disponible al web del CNJC i estarà actiu fins el dia 7 d'abril. Compta amb 12 apartats que corresponen als 12 temes i els i les joves poden fer aportacions a tots ells o a aquells que l'interessin. Per a cada tema hi ha un apartat destinat a assenyalar una necessitat i un altre per fer propostes de futur concretes.

Pel que fa al Congrés del 13 i 14 de maig, el lloc està encara pendent de confirmar (Barcelonès) i les inscripcions ja estan obertes en aquest enllaç. La previsió és que, en total, més de 600 persones joves prenguin part en aquest procés de debat, reflexió i presentació de propostes.

Els continguts definitius de la Carta s’acabaran de concretar durant la tardor del 2017 a través d’un procés de retorn de les conclusions al territori per perfilar el redactat final. Tota la informació recollida en aquestes 5 fases també servirà per elaborar el Pla d’Actuació Jove, l’eina que concretarà, planificarà i articularà les prioritats i actuacions del moviment juvenil organitzat fins el 2020.

 

Comencem a [re]pensar-ho tot i construir col·lectivament!