Dues taules rodones amb alta participació per tancar l'any


20-12-2017

Escoltes Catalans tanquem l’any 2017 amb l’èxit de participació de dues taules rodones organitzades per l’Equip de suport a les necessitats educatives especifiques (ESNEE) i l’Equip de Gènere en els mesos de novembre i desembre a la seu. La primera es va dur a terme el 27 de novembre i va abordar el tema de l’exclusió social amb la finalitat d’entendre què és i que comporta aquesta situació i tractar de detectar-la al cau. Pel que fa a la taula rodona organitzada per l’Equip de Gènere, celebrada el 4 de desembre, convidava a joves del món del lleure a reflexionar sobre com es reben les sexualitats dissidents als agrupaments i compartir les experiències pròpies.

L’exclusió social al cau

Amb una participació d’unes quaranta assistents, la valoració de la taula rodona d’ESNEE va ser molt positiva. Entre els seus objectius es trobava entendre què és l’exclusió social, fer unes pinzellades per identificar-la o saber detectar-la i, finalment, compartir i comprendre els recursos que disposem com a entitat que treballa en el lleure juvenil per abordar aquesta situació.

A partir de les diverses intervencions, vam definir l’exclusió social com a un procés dinàmic on intervenen factors de desavantatge o de vulnerabilitat i que des dels nostres agrupaments podem oferir espais de confiança on les infants i joves puguin parlar lliurement i sentir-se segures. Vam acordar que, com a educadores, és molt important tractar de detectar conductes que poden generar sospites i donar el primer pas en tot l’engranatge que vetlla pel benestar de l’infant.

Sexualitats dissidents als agrupaments

Cada cop són més les persones que es qüestionen els estereotips heteronormatius promoguts en tots els àmbits de la societat i, concretament, en l’educació. Aquest fet es va fer palès en l’alta participació en la taula rodona organitzada per l’Equip de Gènere el passat 4 de desembre.

Les participants van reflexionar i debatre sobre com reben i s’acullen les sexualitats no normatives als agrupaments. A través de l’experiència pròpia que van compartir tres persones pertanyents al moviment escolta i la contextualització teòrica i discursiva d’una persona de La Crida LGTBI, vam reflexionar sobre com el cau és un espai afectat per l’heteropatriarcat i quines pràctiques, conscients i inconscients, duem a terme que perpetuen aquesta situació.

La celebració de taules rodones ens permeten entendre millor i reflexionar sobre aspectes que ens afecten en el nostre dia a dia al cau i ens ajuden a millorar en la nostra tasca com a educadores. Després d’un tancament d’any tan positiu pel que fa a aquestes trobades, el 2018 l’agafarem amb moltes ganes d’organitzar més espais de debat i reflexió, t’hi esperem als propers!