Manifest d’Escoltes Catalans sobre el moviment de les acampades


15-06-2011

Escoltes Catalans, associació que treballa per a l’educació d’una ciutadania crítica i compromesa amb el seu entorn, celebrem els moviments que han sorgit arreu del país, que reivindiquen una millora democràtica de la societat. Creiem que és positiu que les persones s’organitzin per tal de reflexionar sobre el present del país i mirar de trobar solucions conjuntes als problemes socials.


L’espontaneïtat i la capacitat d’agrupar en un mateix lloc i moment una gran diversitat de reaccions i propostes és segurament un dels valors més manifestos d’aquests moviments. Però alhora, també pot fer perdre la força a les demandes que s’hi aglutinen, si no hi ha també una capacitat de generar consensos i mecanismes d’articulació de les propostes. Per això volem animar a totes les persones, associacions i col·lectius que estan participant d’aquests moviments a analitzar quines són les maneres de canalitzar i donar continuïtat a la feina feta fins el moment, aprofitar les sinèrgies generades per aquestes setmanes d’acampades i generar propostes que provoquin canvis reals.


Amb el convenciment que l’educació és una eina fonamental per canviar les
dinàmiques socials, volem reivindicar la tasca de l’escoltisme i del treball que dia a
dia duen a terme milers de joves arreu del país per transformar la nostra societat.
Com a associació juvenil, Escoltes Catalans volem reivindicar la tasca que el conjunt de la xarxa associativa del país duu a terme de manera continuada, amb la voluntat de tenir cura del seu entorn. Per tot això, encoratgem a tothom qui aquests dies han mostrat el seu descontent a les places dels nostres municipis a tenir en compte que una manera per vehicular les reivindicacions i de ser agents actius de l’esdevenir de la col·lectivitat és participar en les associacions i xarxes que treballen des de l'inconformisme i el constructivisme, en àmbits molt diversos, per a l’assoliment d’una societat més justa.


Així mateix, volem condemnar els intents de desallotjament de les mobilitzacions
arreu de Catalunya, i l’ús de la violència per part dels cossos policials locals i
nacionals, en una manifestació civil i pacífica com la duta a terme. En qualsevol
situació, cal apostar per la comprensió, el diàleg i la no violència com a eines per a la resolució de conflictes.