Protocol d’actuació en casos de violències masclistes en les entitats juvenils


20-01-2017

El Grup de Gènere del Consell de la Joventut de Barcelona ha editat el Protocol d’actuació en casos de violències masclistes en les entitats juvenils. Aquest document neix de la preocupació manifestada per diferents entitats juvenils amb motiu de l’augment de casos de violències que es produeixen avui en dia. Els continguts del protocol han estat redactats per l’entitat Projecte Ella i en ell trobareu què són les violències masclistes, la seva tipología, com abordar les violències masclistes en entorns associatius i juvenils, preguntes freqüents entorn a aquesta temática i un recull del marc normatiu i els serveis d’atenció que les persones joves tenen al seu abast. El Protocol contra les violències masclistes pretén esdevenir un document útil i pràctic per a l’associacionisme juveni.

 

Notícia publicada al web del CJB