Un Escoltisme per a tothom!


11-01-2017

"Si ensenyem els infants a acceptar la diversitat com quelcom normal, no serà necessari parlar d'inclusió sinó de convivència"

Saps quins projectes té l'Equip de Necessitats Educatives Específiques d'Escoltes Catalans(ESNEE)?

contacta amb [email protected] per participar en el projecte!