Com ens organitzem?


Escoltes Catalans és una associació democràtica, i per al seu funcionament té tres òrgans de govern: L’Assemblea General, la Junta Permanent i la Junta General. La primera està composta per tots els socis i sòcies, la segona pels càrrecs electes, i la tercera per aquests últims més els veguers i vegueres i coordinadors/es d’àrea. Amb la participació de tots i totes, i  des de la responsabilitat de cadascú és com es governa l’Associació.

 

L’Assemblea General

És l’òrgan superior de govern d’EC, i la composen tots els socis i sòcies d’Escoltes Catalans, tot i que tan sols tenen vot els compromissaris i compromissàries. Algunes de les seves funcions són escollir els càrrecs electes que composaran la Junta Permanent, fer el seguiment de la seva tasca i aprovar, si escau, els seus programes i el pressupost, així com reglaments i altres documents vinculants, resolucions i/o adhesions, entre d’altres.

 

Junta Permanent

La Junta Permanent és l’òrgan executiu principal d’Escoltes Catalans, i està format per les persones elegides per l’Assemblea General i es convida també, l'Adjunt/a a Presidència. Es reuneix quinzenalment i té entre les seves funcions:

a) garantir l’acompliment dels acords de l’Assemblea General i dur a terme els programes i propostes aprovats i, Igualment, ha de rendir comptes de la seva gestió a l’Assemblea General i, mentre aquesta no es reuneix, informar de les seves gestions al Consell General, d’on recollirà els suggeriments que es formulin.

b) coordina les accions dutes a terme pels diferents àmbits, i alhora, amb la Junta General, aprova qualsevol tipus de documentació o declaració que s’efectuï en nom d’Escoltes Catalans, ratifica la modificació o creació d’àrees i fa el seguiment dels comptes i activitats programades.

 

President: Joan Guisado i Gámez. [email protected] 

 Neix a Barcelona l’any 1985. Amb 12 anys entra a formar part de l’AE  El   Pi de les Corts i, quan acaba la seva etapa com a infant, passa a   ser   cap  d’unitat. L’any 2007 entra a l’Àmbit Pedagògic de l’Associació i anys   després inicia la seva tasca com a veguer del Barcelonès. Durant   aquest   anys també coordina diverses formacions, organitza  el Seminari sobre els models dels agrupaments i dinamitza un grup de treball del IV Congrés d’Escoltes Catalans. L’Assemblea General d’EC l’escull com a Cap de Vegueries l’any 2012; a l'AGO de 2015 és escollit Vicepresident i a la del 2016, President.  Actualment és doctor i investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya dins del departament d’Arquitectura de Computadors. 

 

Vicepresidenta: Anna Ametlla i Gutiérrez vicepresidencia@escoltes.org

Nascuda a Teià el 1989, entra a l'escoltisme el 1995 com a follet a l’Agrupament Escolta Mintaka de Teià. La seva vida a l'agrupament va continuar per les etapes de Llops, Raiers, Pioners i Cap. Paral·lelament a la seva tasca com a cap, va ser cap d’Agrupament durant tres anys. El 2009 va entrar a l’Àmbit Pedagògic, assumint el càrrec de seguiment pedagògic del Maresme. El curs 2011-2012 inicia la seva tasca com a Coordinadora de l’Àrea de Seguiments Pedagògics, tasca que ha desenvolupat durant quatre cursos. El curs 2015-2016 assumeix el relleu de la Coordinació de l’Àrea de Branques. I l'AGO 2016 la va escollir Vicepresidènta d'Escoltes Catalans. És psicòloga especialitzada en el Trastorn de l’Espectre Autista i Terapeuta Gestalt. Actualment treballa de vetlladora en un parell de centres educatius.


Adjunta a Presidència: Anna Sanchez Biosca. [email protected]

Nascuda a Barcelona l'any 1988. La seva trajectòria dins l’escoltisme va començar l’any 2006 quan va entrar a l’Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de Dalt. Va estar al consell d’agrupament 6 anys, com a cap de Raiers i Follets i durant dos anys també va ser cap d’Agrupament. Al curs 2011-2012 va   a l’Àmbit de Relacions Exteriors, assumint el càrrec de seguiment de Relacions Exteriors a la Vegueria del Maresme. Un any més tard, inicia la seva tasca a l'Àmbit de Vegueries com a Veguera del Maresme i a l'Assemblea General Ordinària de 2015 l'escull Cap de Vegueries. El curs 2018-19 és escollida com a Adjunta a Presidència a l'Assemblea General Ordinària. És metgessa i actualment està realitzant l’especialització en Medicina Interna com a metge intern resident a l’Hospital de Santa Coloma de Gramenet.

 

Cap Pedagògica: Gisela Ferré.  [email protected]