Com ens organitzem?


Escoltes Catalans és una associació democràtica, i per al seu funcionament té tres òrgans de govern: L’Assemblea General, la Junta Permanent i la Junta General. La primera està composta per tots els socis i sòcies, la segona pels càrrecs electes, i la tercera per aquests últims més els veguers i vegueres i coordinadors/es d’àrea. Amb la participació de tots i totes, i  des de la responsabilitat de cadascú és com es governa l’Associació.

 

L’Assemblea General

És l’òrgan superior de govern d’EC, i la composen tots els socis i sòcies d’Escoltes Catalans, tot i que tan sols tenen vot els compromissaris i compromissàries. Algunes de les seves funcions són escollir els càrrecs electes que composaran la Junta Permanent, fer el seguiment de la seva tasca i aprovar, si escau, els seus programes i el pressupost, així com reglaments i altres documents vinculants, resolucions i/o adhesions, entre d’altres.

 

Junta Permanent

La Junta Permanent és l’òrgan executiu principal d’Escoltes Catalans, i està format per les persones elegides per l’Assemblea General i es convida també, l'Adjunt/a a Presidència. Es reuneix quinzenalment i té entre les seves funcions:

a) garantir l’acompliment dels acords de l’Assemblea General i dur a terme els programes i propostes aprovats i, Igualment, ha de rendir comptes de la seva gestió a l’Assemblea General i, mentre aquesta no es reuneix, informar de les seves gestions al Consell General, d’on recollirà els suggeriments que es formulin.

b) coordina les accions dutes a terme pels diferents àmbits, i alhora, amb la Junta General, aprova qualsevol tipus de documentació o declaració que s’efectuï en nom d’Escoltes Catalans, ratifica la modificació o creació d’àrees i fa el seguiment dels comptes i activitats programades.

 

President: Joan Guisado i Gámez. [email protected] 

 Neix a Barcelona l’any 1985. Amb 12 anys entra a formar part de l’AE  El   Pi de les Corts i, quan acaba la seva etapa com a infant, passa a   ser   cap  d’unitat. L’any 2007 entra a l’Àmbit Pedagògic de l’Associació i anys   després inicia la seva tasca com a veguer del Barcelonès. Durant   aquest   anys també coordina diverses formacions, organitza  el Seminari sobre els models dels agrupaments i dinamitza un grup de treball del IV Congrés d’Escoltes Catalans. L’Assemblea General d’EC l’escull com a Cap de Vegueries l’any 2012; a l'AGO de 2015 és escollit Vicepresident i a la del 2016, President.             

Actualment és doctor i investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya dins del departament d’Arquitectura de Computadors. 

 

Vicepresidenta: Anna Ametlla i Gutiérrez vicepresidencia@escoltes.org

Nascuda a Teià el 1989, entra a l'escoltisme el 1995 com a follet a l’Agrupament Escolta Mintaka de Teià. La seva vida a l'agrupament va continuar per les etapes de Llops, Raiers, Pioners i Cap. Paral·lelament a la seva tasca com a cap, va ser cap d’Agrupament durant tres anys. El 2009 va entrar a l’Àmbit Pedagògic, assumint el càrrec de seguiment pedagògic del Maresme. El curs 2011-2012 inicia la seva tasca com a Coordinadora de l’Àrea de Seguiments Pedagògics, tasca que ha desenvolupat durant quatre cursos. El curs 2015-2016 assumeix el relleu de la Coordinació de l’Àrea de Branques. I l'AGO 2016 la va escollir Vicepresidènta d'Escoltes Catalans. És psicòloga especialitzada en el Trastorn de l’Espectre Autista i Terapeuta Gestalt. Actualment treballa de vetlladora en un parell de centres educatius.


Adjunt a Presidència: Gerard Muñoz i Martínez. [email protected]

Nascut a Barcelona el 1985, entra amb 13 anys a la unitat de Raiers l’AE Antoni Gaudí. Després de passar per les diverses etapes, passa a ser cap d’unitat, cap d’agrupament i membre de l’equip coordinador durant 5 anys. El 2008 entra a l’Àmbit de Gestió i el 2010 a l’Àmbit Pedagògic, impulsant la TROCOP (Trobada de Coordinadors Pedagògics dels Agrupaments). Tot seguit s’incorpora a l’Àrea de comunicació de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge i va ser escollit cap Econòmic d’EC per l’Assemblea General i ho va ser fins l'AGO 2016 en la que es va convertir en Adjunt a Presidència.
És enginyer informàtic i ha treballat en empreses de l’àmbit de les aplicacions wwb i internet. Actualment és gestor de projectes IT.

 

Cap Pedagògica: Cristina Chamorro Minaya.  [email protected]

 Nascuda a Barcelona el 1985, Cristina Chamorro Minaya. Inicia la seva  trajectòria a l’escoltisme l’any 2005, després del curs de cap d’unitat a l’Escola FORCA, i el que va començar com unes pràctiques a l’Agrupament Escolta Guspira de Rubí, ha acabat traduint-se en 10 anys d’escoltisme. Durant va ser cap de Llops, cap de Raiers, cap de Pioners, i coordinadora de la unitat de Clan. Des d’aquell moment i fins a l’actualitat continua donant suport com a intendent i en altres aspectes vinculats amb el cau quan se la necessita. L’any 2010 va entrar a l’ESNEE (Equip de suport a les necessitats educatives específiques). El curs 2011 - 2012 inicia la seva tasca com a Veguera de Baix Llobregat-Vallès, tasca que ha desenvolupat durant quatre cursos. Durant l'Assemblea General Ordinària del 2015 va ser escollida Cap Pedagògica d'Escoltes Catalans. Actualment és mestra d’educació especial i logopeda.

Cap de Vegueries: Anna Sanchez Biosca. [email protected]

Nascuda a Barcelona l'any 1988. La seva trajectòria dins l’escoltisme va començar l’any 2006 quan va entrar a l’Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de Dalt. Va estar al consell d’agrupament 6 anys, com a cap de Raiers i Follets i durant dos anys també va ser cap d’Agrupament. Al curs 2011-2012 va   a l’Àmbit de Relacions Exteriors, assumint el càrrec de seguiment de Relacions Exteriors a la Vegueria del Maresme. Un any més tard, inicia la seva tasca a l'Àmbit de Vegueries com a Veguera del Maresme. I l'Assemblea General Ordinària de 2015 l'escull Cap de Vegueries. És metgessa i actualment està realitzant l’especialització en Medicina Interna com a metge intern resident a l’Hospital de Santa Coloma de Gramenet.


Cap Econòmic: David Alonso Prieto. [email protected]

Nascut a Barcelona,l'any 1980, inicia la seva trajectòria a l’escoltisme català l’any 2002 incorporant-se com a cap de Pioners a l’Agrupament Escolta i Guia Sant Joan de Viladecans. La seva entrada a Escoltes Catalans es produeix l’any 2004, quan, conjuntament amb altres companys, decideix fundar l’Agrupament Escolta l’Espiga de Viladecans, d’on ha format part com a membre actiu fins el curs 2015-2016. Durant aquests dotze anys a l’A.E. l’Espiga ha realitzat les tasques de cap d’unitat i el càrrec de tresorer de l’Agrupament. També ha desenvolupat, el càrrec de Cap d’Agrupament i de Coordinador Pedagògic. L’any 2013 va entrar a l’equip associatiu de SEGEA (Seguiments de la Gestió Econòmica dels Agrupaments) dins de l’Àmbit Econòmic. Actualment, i des de gener de 2006, treballa com a gerent a l’empresa Educare XXI, S.L., que es dedica a la gestió d’Escoles Bressol i/o Llars d’Infants Municipals.

Cap de Relacions Exteriors: Oriol Rovira i Martorell [email protected]

Nascut a Barcelona l'any 1988. La seva trajectòria dins l’escoltisme va començar quan va entrar a l’Agrupament Escolta El Pi de les Corts. Després de viure intensament les etapes següents va fer de cap durant set anys. També va fer de cap a l’Agrupament. Després de l’etapa de cap va participar a l’Àmbit de Relacions Exteriors com a seguiment de relacions exteriors de la Vegueria del Barcelonès. Dos anys més tard, va passar a coordinar l’Àrea de Política de Joventut. I l'AGO 2016 va ser escollit Cap de Relacions Exteriors. A banda de la participació associativa, és llicenciat en història i ha cursat el màster en Anàlisi Política. Ha treballat durant molts anys de monitor en una escola pública i actualment és Gerent del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), entitat que defensa els interessos de la joventut davant les institucions públiques i promou el debat sobre les preocupacions de les persones joves.
 

Gerència: Lara Cáceres Terán. [email protected]  

 

Junta General

La Junta General és un òrgan executiu amb capacitat per prendre acords sempre i quan siguin presos per consens --en cas contrari, l’acord últim serà de la Junta Permanent. La composen les sis persones electes de la Junta Permanent, els/les coordinadors/es d’àrea i els/les veguers/es nomenats per la Junta Permanent, la gerència d'Escoltes Catalans i la Direcció de la Fundació Escolta Josep Carol.

Es reuneix com a mínim trimestralment i algunes de les seves funcions són:

a) Proposar les línies prioritàries d’actuació de l’Associació, que quedaran reflectides als programes i al pressupost a presentar a l’Assemblea General.

b) Planificar les accions dels diferents equips, àrees i àmbits.

c) Valorar les memòries i l’estat de comptes a final de curs.

d) Tot allò altre que la Junta Permanent li vulgui delegar.

Els diferents àmbits es composen d’un cap d’ambit, que és membre de la Junta Permament, i de diferents àrees, encapçalades per coordinadors i coordinadores que formen part de la Junta General:

Àmbit Pedagògic: responsable de la línia pedagògica i formativa de l’Associació, i de la priorització de les actuacions en aquestes vessants:

 

-          Àrea de Seguiment Pedagògic

-          Àrea de Branques

-          Àrea de Suport Pedagògic

-          Àrea de Formació

 

Àmbit de Vegueries: responsable de la correcta organització funcional dels agrupaments, de la coordinació dels veguers i vegueres i del creixement associatiu.

-          Vegueria del Baix Llobregat- Vallès

-          Vegueria del Barcelonès

-          Vegueria del Camp de Tarragona – Penedès

-          Vegueria de Lleida

-          Vegueria del Maresme

-          Àrea de Creiexement

 

Àmbit de Relacions Exteriors: responsable de les relacions i gestions d’EC amb qualsevol altre tipus d’organisme o entitat que no sigui la pròpia associació, tant a nivell nacional com internacional.

-          Àrea de Política de Joventut

-          Àrea de Cooperació

-          Àrea de Relacions Escoltes i Guies

 

Àmbit Econòmic: Responsable de tots els moviments econòmics de l’Associació. La cap Econòmica és, alhora, patrona de la Fundació Escolta Josep Carol.

 

-          Àrea de Seguiment Econòmic