Revistes EC


Documents

 • L'educació en la ciutadania global

  Eduard Vallory i Subirà


  1a part

   

  2a part

   

  Aquests PDF contenen la tesi doctoral "L'educació en la ciutadania global", d'Eduard Vallory, antic responsable d'Escoltes Catalans i de la Fundació Escolta Josep Carol. La tesi analitza de manera pionera a escala mundial la funció d'educació en la ciutadania de l'escoltisme.

  Tradicionalment, s'ha assumit que nacionalisme i cosmopolitisme eren tendències contraposades, i que el reforç de la identitat nacional debilita el sentit de pertinença global, i a la inversa. L'anàlisi del cas de l'escoltisme mundial, però, contradiu aquesta assumpció: es tracta d'un moviment no-governamental que té com a objectiu l'educació en la ciutadania, present a 165 països dels cinc continents i que aplega prop de 30 milions d'infants i joves. Des que es va formalitzar com a organització mundial el 1920, ha mantingut la seva acció educativa combinant l'arrelament local, la identitat nacional i el sentit de pertinença global des de la convivència en la diversitat. Tots els estudis precedents s'havien centrat en casos nacionals, però mai abans s'havia analitzat l'escoltisme mundial en conjunt: la seva...

 • Global Citizenship Education

  Eduard Vallory i Subirà

   

  Part 1 

  Part 2

  Part 3 

  Part 4

   

  This PDF contains the PhD dissertation "Global Citizenship Education", by Eduard Vallory, former board member of both Escoltes Catalans and the Josep Carol Guide/Scout Foundation. The thesis analyzes in a pioneer way at world level the citizenship education role of scouting/guiding.

  Historically it has been assumed that nationalism and cosmopolitanism were opposite tendencies, and that strengthening national identity weakens the sense of global belonging, and vice versa. The analysis of the world scouting case, though, contradicts this: it is a non-governmental movement with citizenship education as its aim, with a presence in 165 countries on the 5 continents, assembling almost 30 million children and youth. Since its formalization as a world organization in 1920, it has combined its educational action with local rooting...

 • Documents del 75è aniversari de l'escoltisme català

  Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge

   

   

  Documents de l'acte institucional de commemoració del 75 aniversari de l'escoltisme català