Com ens organitzem?


Escoltes Catalans és una associació democràtica, i per al seu funcionament té tres òrgans de govern: L’Assemblea General, la Junta Permanent i la Junta General. La primera està composta per tots els socis i sòcies, la segona pels càrrecs electes, i la tercera per aquests últims més els veguers i vegueres i coordinadors/es d’àrea. Amb la participació de tots i totes, i  des de la responsabilitat de cadascú és com es governa l’Associació.

 

L’Assemblea General

És l’òrgan superior de govern d’EC, i la composen tots els socis i sòcies d’Escoltes Catalans, tot i que tan sols tenen vot els compromissaris i compromissàries. Algunes de les seves funcions són escollir els càrrecs electes que composaran la Junta Permanent, fer el seguiment de la seva tasca i aprovar, si escau, els seus programes i el pressupost, així com reglaments i altres documents vinculants, resolucions i/o adhesions, entre d’altres.

 

Junta Permanent

La Junta Permanent és l’òrgan executiu principal d’Escoltes Catalans, i està format per les persones elegides per l’Assemblea General i es convida també, l'Adjunt/a a Presidència. Es reuneix quinzenalment i té entre les seves funcions:

a) garantir l’acompliment dels acords de l’Assemblea General i dur a terme els programes i propostes aprovats i, Igualment, ha de rendir comptes de la seva gestió a l’Assemblea General i, mentre aquesta no es reuneix, informar de les seves gestions al Consell General, d’on recollirà els suggeriments que es formulin.

b) coordina les accions dutes a terme pels diferents àmbits, i alhora, amb la Junta General, aprova qualsevol tipus de documentació o declaració que s’efectuï en nom d’Escoltes Catalans, ratifica la modificació o creació d’àrees i fa el seguiment dels comptes i activitats programades.

 

Presidenta: Júlia Petit. [email protected] 

 Nascuda a Vilassar de Dalt el 1991, entra a l'escoltisme l’any 1997,    quan es va incorporar a l’Agrupament Escolta Serra de Marina. Va formar part de les diferents unitats i en va arribar a ser cap durant cinc anys, dos d’ells com a cap d’Agrupament. L’any 2014 es va incorporar als equips associatius d’Escoltes Catalans, primer com a seguiment de Relacions Exteriors a la Vegueria del Maresme i posteriorment com a coordinadora de Política de Joventut. A l’AGO 2019 és escollida Presidenta. Advocada i mediadora de formació i actualment treballa al departament jurídic d’una empresa.

 

Vicepresident: Yabel Pérez vicepresidencia@escoltes.org

Nascut a Vilassar de Mar l’any 1988, inicia la seva trajectòria a l’escoltisme el 1997 com a llop a l’AE Intayllú. El 2006 passa a formar part del Consell d’Agrupament i fins al 2010 desenvolupa les tasques de tresorer i Cap d’Agrupament. L’any 2009 funda l’AE Atzavara amb altres caps de l’AE Intayllú i joves de Vilassar de Mar i també fa de tresorer i de Cap d’Agrupament. L'any 2009 entra als equips associatius d’Escoltes Catalans com a  Seguiment Econòmic del Maresme. A partir del  2011 pren el càrrec de Coordinador de l’Àrea de Seguiments de la Gestió Econòmica dels Agrupaments (SEGEA) fins al 2017 que assumeix el càrrec de cap econòmic. L’AGO 2019 l’ha escollit Vicepresident. A banda de la participació en l’escoltisme, milita en un col•lectiu d’acció política local al seu poble, Vilassar de Mar. Llicenciat en Arquitectura, actualment treballa a Sostre Cívic, una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús.


Cap Pedagògica: Gisela Ferré.  [email protected]