El Pla de Qualitat d’Escoltes Catalans és una eina per a la creació i formació dels consells que ofereix resposta i vies d’autonomia als consells.

Dins el funcionament de l’Associació hi ha una sèrie d’eines que faciliten l’anàlisi de diferents aspectes que conformen l’AE i el Consell, com és el cas de la fitxa de seguiment que s’omple cada any. Una de les funcions de la fitxa de seguiment és realitzar un anàlisi de l’estat de l’Agrupament, amb una sèrie de criteris que recullen totes aquelles responsabilitats i/o tasques que duen a terme els caps. Així doncs, l’anàlisi extret de la inicial fitxa de seguiment i a través d’altres espais com són les reunions de vegueries o les reunions de retorn de la mateixa fitxa permeten la detecció de les necessitats a les quals va dirigida el Pla de Qualitat.

Un cop siguem conscients que necessitem millorar aspectes del funcionament del Consell, hem de tenir clar que el Pla de Qualitat va dirigit únicament al consell d’agrupament i sense la implicació dels seus membres no té sentit realitzar-ho. Per tant, el Consell ha d’estar predisposat a participar i ser capaç d’analitzar, executar i valorar el procés que s’estableix amb el Pla de Qualitat, així com a portar a terme nous acords que puguin sorgir per la millora del funcionament del Consell, i en definitiva per a la qualitat en tots els sentits de l’Agrupament. Per aquesta tasca aquí es mostren diferents eines per a analitzar i executar accions per a la millora de l'Agrupament.

En definitiva, el Pla de Qualitat és una eina plena de recursos bàsics que ens ajudarà a potenciar la millora del funcionament del Consell.La funció de la fitxa de seguiment és realitzar una anàlisi de l’estat de l’Agrupament a través d'una enquesta.

Recull de dinàmiques, recursos, accions, documents, seminaris, etc. endreçat per temàtiques que busquen la millora qualitativa de l'Agrupament.

 

Eina per a planificar i dur a terme uns campaments d'una manera senzilla, ràpida, organitzada i de qualitat.