El Pla de Qualitat d'Escoltes Catalans és un eina per a la creació i formació de consells que ofereix resposta i vies d'autonomia als consells. Un cop feta la fitxa de seguiment per part dels diferents consells, apareixen dubtes o espais de millora. En aquest recull de recursos es poden trobar tot tipus de dinàmiques, documents, llibres, accions, idees, etc. que poden ajudar al funcionament de Consell.

Com es pot observar, aquests recursos estan separats en diferents categories que responen a diferents aspectes de Consell. A cada apartat podreu trobar un recull d'eines que podeu descarregar i fer-ne ús.

 

En aquest apartat podem trobar eines per a treballar aspectes generals de l'Agrupament. Entrarien en aquest apartat la de representació de l'Agrupament o el cau com a espai.

En aquest apartat podem trobar eines per a treballar aspectes pedagògics de l'Agrupament. Entrarien en aquest apartat la coordinació pedagògica, la realització d'objectius, la programació, l'avaluació, la formació, etc.

En aquest apartat podem trobar eines per a treballar aspectes més tècnics de l'Agrupament. Entrariíen en aquest apartat temes de secretaria, tresoreria, nombre de persones a l'Agrupament, problemes a Consell, etc.

En aquest apartat podem trobar un eina per treballar la participació i les diferències entre els fòrums de l'Associació. També hi trobarem algunes dinàmiques per treballar aquelles problemàtiques de consell que es poden gestionar des del punt de vista emocional.

En aquest apartat podem trobar eines per relacionar-nos amb les entitats i administracions del nostre voltant. Tant per a donar-nos a conèixer com per a trobar certes sinèrgies.

En aquest apartat podem trobar eines per a treballar i reflexionar sobre la imatge de l'Agrupament i la visibilitat del mateix. Entrarien en aquest apartat eines de promoció i imatge.

En aquest apartat podem trobar eines per a treballar aspectes de creixement de l'Agrupament. Eines per a l'anàsi d'associats a les diferents unitats i per veure com estarà l'Agrupament a mitjà o llarg termini.