En aquest apartat podem trobar eines per a treballar aspectes pedagògics de l'Agrupament. En aquest apartat hi ha la coordinació pedagògica, la realització d'objectius, la programació, l'avaluació, la formació, etc.

 

1. FUNCIONAMENT PEDAGÒGIC

 

Indicador Alarma

Propostes accions

No existeix coordinació pedagògica a consell

Referent: Àmbit Pedagògic
Acció:              Realitzar una reunió entre Agrupament i els seguiments pedagògics.
Seminari:         Trobada Coordinadors Pedagògics.

No hi ha concretades les funcions de la coordinació pedagògica

Referent: Àmbit Pedagògic
Seminari:          Trobada Coordinadors Pedagògics.

No hi ha objectius anuals de l'agrupament

Referent: Àmbit Pedagògic
Dinàmica:         Somiar desperts, somnis reals.

No hi ha objectius educatius anuals de la unitat ni objectius trimestrals de la unitat.

Referent: Àmbit Pedagògic
Dinàmica:          Programació d’unitats.
Dinàmica:          Seguiment de la programació de campaments.
Document:         Objectius educatius anuals
Document:         Dossier Verd i mètodes de cada unitat.
Acció:                Participar a la Trobada de Mètodes.
Acció:                Reunió amb l’Àrea de Branques.

No valorar els objectius

Referent: Àmbit Pedagògic
Dinàmica:          Programació d’unitats.
Acció:                Participar a la Trobada de Mètodes.

Cap persona formada o en previsió de formació com a cap d’AE.

Referent: Àmbit Pedagògic
Document:        Apunts del cau 2: Els relleus a l'agrupament.
Document:        Protocol de beques per a la formació.

Poques persones formades o en previsió d'estar formades com a caps d'unitat.

Referent: Àmbit Pedagògic
Document:        Apunts del cau 2: Els relleus a l'agrupament.
Document:        Protocol de beques per a la formació.