En aquest apartat podem trobar una dinàmica per treballar la participació i les diferències entre els fòrums de l'associació.

 

3. PARTICIPACIÓ

 

Indicador Alarma

Propostes accions

No assistència als fòrums associatius.

No assistir a l’AGO.

Referent: Àmbit de Vegueries
Dinàmica:              Els fòrums associatius.

Problemes a Consell.

Referent: Àmbit de Vegueries
Dinàmica:              Consciència emocional.
Referent: Àmbit de Vegueries
Dinàmica:              Sentir-se part del projecte.