En aquest apartat podrem trobar eines per a treballar aspectes generals de l'agrupament. Entraríen en aquest apartat la de representació de l'agrupament o el cau com a espai educatiu.

 

0. DADES GENERALS

 

Indicador Alarma

Propostes accions

No hi ha cap d'agrupament o les funcions que li són propies no les assumeix ningú.

Referent: Àmbit Pedagògic
Dinàmica:          Creant un poble.
Dinàmica:          El representant.
Dinàmica:          Els relleus a l’equip d’agrupament
Dinàmica:          Els relleus
Document:         Itineraris formatius d’EC.
Seminari:           Model d'agrupament.

Problemes amb locals: de lloguer, amb el propietari, d’espai, no tenir local, ...

Referent: Àmbit Pedagògic
Dinàmica:          Els locals
Document:        Apunts del cau 4: L’agrupament i el seu entorn.
Acció:               Realitzar reunió conjunta (AE+EV) amb els propietaris o l’administració
Acció:               Anàlisi dels espais i de les entitats de l’entorn.