En aquest apartat podem trobar eines per a treballar i reflexionar sobre la imatge de l'Agrupament i la visibilitat del mateix. S'inclouen en aquest apartat eines de promoció i imatge.

 

5. IMATGE I VISIBILITAT

 

Indicador Alarma

Propostes accions

No fer servir cap mitjà de promoció.

Referent: Àmbit de Gestió
Dinàmica:         Obrim la paradeta.
Dinàmica:         Difusió de l’activitat oberta.