En aquest apartat podem trobar eines per a treballar aspectes més tècnics de l'Agrupament. Entraríen en aquest apartat temes de secretaria, tresoreria, nombre de persones a l'agrupament, problemes a Consell, etc.

 

2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT TÈCNIC

 

Indicador Alarma

Propostes accions

No existeix unitat de pioners ni clan.

Referent: Àmbit Pedagògic i Àmbit de Vegueries
Dinàmica:          Dinàmica per trobar membres per a la unitat de Clan
Document:         Apunts del Cau 2: Els relleus a l’AE.
Document:         Guia pràctica de Clan
Document:         Mètode Clan
Acció:                Reunió amb l'area de Branca Clan.

Menys de 40 membres a l’agrupament.

Referent: Àmbit de Vegueries
Dinàmica:          Obrim la paradeta
Dinàmica:          Difusió de l’activitat oberta.

Hi ha menys de 6 caps.

Referent: Àmbit de Vegueries
Dinàmica:          Trobar membres de la unitat de Clan

Problemes amb la temporalització de consell.

Referent: Àmbit Pedagògic i Àmbit de Vegueries
Dinàmica:          Funcionament de consell
Dinàmica:          En Marc i els pioners.
Dinàmica:          El compromís al Consell
Seminari:          Models d'agrupaments.

No es fa un relleu explícit amb els caps nous.

Referent: Àmbit Pedagògic i Àmbit de Vegueries
Document:         Apunts del Cau 2: Els relleus a l’AE.
Document:         Guia pràctica de Clan
Document:         Mètode Clan
Dinàmica:           Els relleus

No es fa pressupost a l'inici del curs.

Referent: Àmbit Pedagògic i Àmbit de vegueries
Acció:                Reunió amb seguiments econòmics (SEGEA)
Document:         9. COM... Com gestionar la tresoreria de l'agrupament.
Document:         Graella plantilla del pressupost.

No portar les comptes al dia.

Referent: Àmbit Pedagògic i Àmbit de Vegueries
Document:          1. COM... entendre el programa de tresoreria Comptagrupes 1.0.
Document:         9. COM… Com gestionar la tresoreria de l'agrupament.
Acció:                Reunió amb seguiments econòmics (SEGEA).
Acció:                Demanar arxivador verd de consolidació.
Dinàmica:          El rol de la tresoreria.
Dinàmica:          El Cau just