En aquest apartat podem trobar eines per a treballar aspectes de creixement de l'Agrupament. Eines per a l'anàlisi d'associats a les diferents unitats. I veure com estarà l'agrupament a mitjà o llarg termini.

 

6. CREIXEMENT

 

Indicador Alarma

Propostes accions

Hi ha menys d'un cap per a cada quatre infants o joves.

Referent: Àmbit de Vegueries
Dinàmica:         Dinàmica per trobar membres de Clan

Ha baixat molt el nombre d'associats a l'Agrupament.

Referent: Àmbit de vegueries
Dinàmica:          Els buits generacionals.
Dinàmica:         L’evolució del creixement de l’Agrupament.