En aquest apartat podem trobar eines per relacionar-nos amb les entitats i administracions del nostre voltant. Tant per a donar-nos a conèixer com per a trobar certes sinergies.

 

4. RELACIONS EXTERIORS AMB L'ENTORN

 

Indicador Alarma

Propostes accions

No hi ha relació amb l’ajuntament més enllà d’activitats puntuals i subvencions.

Referent: Àmbit de Relacions Exteriors i Àmbit de Vegueries
Dinàmica:         Complicitats i tensions entorn social de l'Agrupament.
Document:        Apunts del Cau 4: L'Agrupament i el seu entorn.
Seminari:          Models d’Agrupaments.

No hi ha amb altres entitats del barri/poble.

Referent: Àmbit Pedagògic i Àmbit de vegueries
Dinàmica:          Els centres educatius, possibilitats.
Dinàmica:         Coneguem les associacions del nostre entorn.
Dinàmica:         Complicitats i tensions de entorn social de l'Agrupament.
Document:        Apunts del Cau 4:  L’Agrupament i el seu entorn.
Seminari:          Models d'Agrupaments.