El mètode escolta defineix, juntament amb els nostres principis i valors, el nostre moviment: l’escoltisme. És un camí a seguir per arribar als nostres objectius, un marc pedagògic compartit amb la resta del moviment escolta mundial que s’adapta al context: als objectius, les característiques d’infants i joves o l’entorn social. 

Està constituït per una sèrie d’elements relacionats entre si, formant un sistema que té en compte totes les dimensions (intel·lectual, emocional, social, física i espiritual) i on la persona esdevé protagonista del seu procés d’aprenentatge. Un procés que fa acompanyada d’un grup d’iguals i de l’equip de caps, en contacte continu amb el seu entorn, país i implicant-se en el grup, l’agrupament, la comunitat local i global.

Per a tal fi, el mètode escolta es proveeix dels següents elements pedagògics: