Metodologia Pedagògica

El mètode escolta defineix, juntament amb els nostres principis i valors, el nostre moviment: l’escoltisme. És un camí a seguir per arribar als nostres objectius, un marc pedagògic compartit amb la resta del moviment escolta mundial que s’adapta al context: als objectius, les característiques d’infants i joves o l’entorn social. 

Està constituït per una sèrie d’elements relacionats entre si, formant un sistema que té en compte totes les dimensions (intel·lectual, emocional, social, física i espiritual) i on la persona esdevé protagonista del seu procés d’aprenentatge. Un procés que fa acompanyada d’un grup d’iguals i de l’equip de caps, en contacte continu amb el seu entorn, país i implicant-se en el grup, l’agrupament, la comunitat local i global.

Per a tal fi, el mètode escolta es proveeix dels següents elements pedagògics:

L’aprendre fent

Infants i joves aprenen perquè viuen, practiquen i coneixen per mitjà de l’acció. A través de projectes liderats per elles, equivocant-se, encertant-la, valorant les fases i aplicant l’après en futurs projectes, aprenen en múltiples direccions.  

Amb l’aprendre fent adquireixen coneixements, actituds i valors, desenvolupen la implicació en la vida col·lectiva i la realitat social, l’aprenentatge de l’autogestió. En definitiva aprenen que dur a terme els interessos individuals o col·lectius és possible

 

Caps com acompanyants

 

Perceben infants i joves com a subjectes actius del seu desenvolupament individual i col·lectiu. Per això les “caps”, paraula que utilitzem a l’escoltisme per anomenar les educadores, no transmeten sinó que faciliten espais per descobrir i aprendre. 

 

Els caps són joves que observen el grup, plantegen objectius i planifiquen un programa per assolir-los. Acompanyen infants i joves perquè participin a partir dels seus interessos, recolzant les seves iniciatives, i guiant i buscant aquell camí més complet.

 

Pertinença a petits grups

 

L’agrupament es divideix per etapes educatives, que anomenem branques. Els petits grups permeten potenciar l’aprenentatge entre iguals, el creixement personal i posar en pràctica els nostres valors: la participació activa, la tolerància, la solidaritat, el treball en equip, etc. A més,  obliga a delegar tasques creant espais de participació i organització dins la pròpia unitat que ajuden a entendre la dimensió de la vida col·lectiva. Reproduïm aquests espais de participació en el global de l’associació, unitat, agrupament, assemblea i equips

 

Progrés personal

 

L’acció educativa s’adapta al ritme de desenvolupament del grup, respectant el procés evolutiu dels infants i joves que l’integren i la seva realitat, sense establir uns programes tancats i únics. Aquest desenvolupament té en compte totes les dimensions de la persona (intel·lectual, emocional, socials, física i espiritual). A la vegada treballem per fer que infants i joves prenguin consciència del seu procés d’aprenentatge i progrés personal.