D’acord amb el principi de transparència de l’assocació a continuació posem a disposició els següents documents sobre l’entitat: