Equip Tècnic

Escoltes Catalans és una associació democràtica, i per al seu funcionament té tres òrgans de govern: L’Assemblea General, la Junta Permanent i la Junta General. La primera està composta per tots els socis i sòcies, la segona pels càrrecs electes, i la tercera per aquests últims més els veguers i vegueres i coordinadors/es d’àrea. Amb la participació de tots i totes, i  des de la responsabilitat de cadascú és com es governa l’Associació.


Àrea gerència

Àrea gerència

Àrea gerència

Àrea gerència