L'equip tècnic

S’encarrega de la gestió diària de l’Associació i de donar suport a la Junta Permanent, a la Junta General, als equips i als agrupaments escoltes.

Àrea gerència

Caterina Maulini

Coordina el treball de l’equip tècnic i fa d’enllaç amb els diferents òrgans executius de l’Associació.


[email protected]

Agrupaments

Clara Francesch

Tècnica d’agrupaments i de creixement. Dona suport i resposta a les necessitats dels agrupaments,  fa seguiment del pla de qualitat de cada agrupament i desenvolupa l’estratègia de creixement de l’associació.


[email protected]

Marc Vives

Tècnic d’agrupaments. Dona suport i resposta a les necessitats dels agrupaments, fa seguiment del pla de qualitat de cada agrupament i en gestiona els processos de consolidació comptable i les justificacions de les subvencions.


[email protected]

Programes

Marina Girona

Dona suport als equips associatius en la planificació i execució dels programes, aportant visió estratègica i connectada amb la realitat social.


[email protected]

Comunicació

Laia Casasús

Gestiona la comunicació interna i externa de l’Associació.


[email protected]