Els agrupaments

L’agrupament és el punt de trobada d’infants i joves d’entre 6 i 18 anys. Està organitzat i dinamitzat per l’equip de caps, joves que de manera voluntària cada dissabte duen a terme activitats amb l’objectiu de crear un espai vivencial d’aprenentatge, iniciativa, companyerisme i llibertat.

Al llarg del curs, cada agrupament escolta desenvolupa el projecte educatiu basat en el mètode escolta i tenint en compte les seves necessitats, els seus interessos i l’entorn. L’equip de caps s’encarrega de definir i dur a terme aquest projecte educatiu a partir dels valors de l’escoltisme i amb el suport de l’Associació.

Actualment integren Escoltes Catalans 43 agrupaments escoltes. Estan repartits arreu del territori català, en sis vegueries: Baix Llobregat-Anoia, Barcelonès, Camp de Tarragona-Penedès, Lleida, Maresme i Vallès.