Òrgans de govern

Escoltes Catalans som una associació democràtica amb tres òrgans de govern: l’Assemblea General, la Junta General i la Junta Permanent.

 • Assemblea General Ordinària

   

  És l’òrgan de govern de l’Associació i està integrada per totes les sòcies d’Escoltes Catalans. L’Assemblea General Ordinària es convoca una vegada a l’any, moment en què es presenten i sotmeten a votació les memòries del curs, l’estat dels comptes, els programes, el pressupost, els càrrecs electes de la Junta Permanent i l’adhesió a resolucions. 

 • Junta General

   

  La Junta General és l’òrgan executiu responsable de plantejar línies polítiques d’actuació prioritàries que posteriorment es concreten en els programes i de planificar l’execució dels mateixos a través dels diferents àmbits, àrees i equips. Està integrada per la Junta Permanent, les coordinadores d’àrea, les vegueres i la gerència d’Escoltes Catalans. 

 • Junta Permanent

  És el principal òrgan executiu d’Escoltes Catalans. Té entre les seves funcions garantir que es compleixen els acords de l’Assemblea General, dur a terme els programes i les propostes aprovades i fer el seguiment dels comptes.

   

  Aina Milà Solé

  Copresidenta


  [email protected]

  Gerard Trias Gumbau

  Copresident


  [email protected]

  Nil Solé Armenteras

  Cap de Comunicació


  [email protected]

  Marta Sanvicente García

  Cap Econòmica


  [email protected]

  Adriana González Graupera

  Cap Pedagògica


  [email protected]

  Bet Noguer Pich

  Cap de Relacions Exteriors


  [email protected]

  Caterina Maulini Duran

  Gerència


  [email protected]
 

Equips Associatius


A nivell organitzatiu l’Associació s’estructura en 6 grans àmbits: presidència, pedagògic, vegueries, relacions exteriors, econòmic i gestió. Cada un d’ells a més, compta amb diversos equips de suport formats per més de 80 persones voluntàries que ofereixen assessorament, ajuda i formacions específiques als agrupaments.