Recursos pedagògics

La Finestra del Cau i la Col·lecció Tambali recullen recursos per aprofundir temes concrets de la nostra proposta educativa. La Finestra del Cau agrupa reflexions i dinàmiques per treballar-les a l’agrupament i la col·lecció Tambali són llibres sobre una temàtica concreta que inclouen activitats adaptades per a totes les unitats.