NOTA DE PREMSA

Escoltes Catalans posa en marxa el Pla Estratègic que defineix el futur de l’entitat fins al 2026

>> L’Assemblea General Ordinària, celebrada avui, ha aprovat els programes del nou curs des dels quals es treballarà per enfortir l’Associació, continuar amb la prevenció i gestió dels abusos sexuals infantils i seguir avançant en la transició feminista de l’entitat

>> Durant la trobada s’ha incorporat a l’Associació un nou agrupament, l’AE Torxa, i s’han  renovat 3 càrrecs de la Junta Permanent

>> L’AGO s’ha celebrat presencialment a Esparreguera i ha reunit més de 650 caps

Esparreguera, 20 de novembre de 2021 – Aquest dissabte, Escoltes Catalans ha reunit més de 650 caps, educadors i educadores voluntàries, dels 43 agrupaments escoltes de l’Associació a la 49ª Assemblea General Ordinària (AGO).

L’Assemblea, que aquest any ha recuperat la presencialitat, ha aprovat els programes pel proper curs que impliquen la posada en marxa del Pla Estratègic d’Escoltes Catalans 2021-2026. Un Pla que fixa les actuacions a seguir per assolir els cinc objectius de l’Associació pels propers anys: fer créixer l’escoltisme laic, esdevenir un agent educatiu capaç d’incidir a nivell social i polític, vetllar pel coneixement i millora de l’aplicació del projecte educatiu entre les caps, garantir la participació i governança democràtica i posar les persones al centre de la nostra activitat.

L’aprovació dels programes durant l’AGO també suposa que aquest curs l’acció de l’Associació es concentrarà en tres projectes: el projecte Gènere i Feminismes, el projecte ASI, per la prevenció i gestió dels abusos sexuals infantils, i el projecte Enfortiment. Precisament el d’Enfortiment és un projecte que arrenca aquest curs amb l’objectiu de reforçar els agrupaments escoltes i l’Associació a nivell pedagògic, organitzatiu i econòmic per donar resposta, des de l’educació i l’escoltisme, als reptes socials i polítics del país.

Des del projecte Gènere i Feminismes es seguirà impulsant el procés de transició organitzacional feminista de l’Associació iniciat el curs passat, consensuant canvis a nivell estructural i en les pràctiques educatives. Des d’aquest projecte, també s’impulsarà, aquest curs, la creació d’un protocol propi de prevenció i abordatge de les violències masclistes.

Pel que fa al projecte ASI, l’Assemblea ha avalat la tasca realitzada fins ara i de cara a aquest curs, es vol consolidar totes les accions de prevenció i gestió de casos que s’han començat a aplicar per tal que l’Associació i els agrupaments siguin espais segurs.

Durant el debat assembleari d’aquest dissabte també s’han aprovat les memòries del curs 2020/21, els estats de comptes, el pressupost i s’ha renovat parcialment la Junta Permanent  de l’Associació, en concret les àrees de Vicepresidència, Àmbit Pedagògic i Àmbit de Vegueries. Aquests càrrecs els han assumit el Martí Zamora Juan, la Marta Mir Donadeu i l’Aina Milà Solé respectivament.

A l’Assemblea també s’ha oficialitzat la incorporació a l’Associació de l’Agrupament Escolta Torxa, d’Igualada. Amb aquest, Escoltes Catalans passa a estar formada per 43 agrupaments.


23/11/2021
AGO Esparreguera 2021
Assemblea General Ordinària d'Escoltes Catalans. 20 de novembre 2021


Debat durant l'AGO
Assemblea General Ordinària d'Escoltes Catalans. 20 de novembre 2021


Nova junta permanent
La nova Junta Permanent d'Escoltes Catalans