#NOTÍCIES

Convocatòria de la plaça de Tècnica d’Agrupaments d’Escoltes Catalans

Escoltes Catalans obre convocatòria per tal d’incorporar a l’estructura tècnica de l’Associació una plaça de Tècnica d’Agrupaments.

La persona contractada acompanyarà i donarà suport als agrupaments d’Escoltes Catalans, amb l’objectiu de facilitar la coordinació, el seu seguiment i l’assoliment dels programes associatius. També serà la persona responsable de l’aplicació de l’estratègia de consolidació comptable i d’acompanyar als agrupaments en la seva gestió econòmica, així com de la interlocució entre els diferents actors implicats en la comptabilitat i l’administració dels agrupaments.

Aquí trobareu la informació completa de la convocatòria i l’enllaç al formulari per presentar-vos-hi.


09/10/2020
Convocatòria Tècnica d'Agrupaments