#NOTÍCIES

Convocatòria d’una plaça d’Administració d’Escoltes Catalans

Escoltes Catalans, l’associació laica de l’escoltisme català, obre convocatòria per tal de contractar una persona dins el programa SOC – TRFO TRANS-DLLD-DONA que executi el suport administratiu a l’equip tècnic i voluntari d’Escoltes Catalans.

Descripció del lloc de treball
La persona contractada donarà suport administratiu a les tasques tècniques d’Escoltes Catalans amb l’objectiu de facilitar la coordinació dins de l’equip i continuar millorant el suport ofert als agrupaments i equips associatius. Els aspectes concrets d’aquest suport són: les gestions administratives de l’entitat i els seus agrupaments, la reserva d’espais i transport per a les trobades associatives, suport en la gestió d’inscripcions, pagaments, proveïdors i material dels grans esdeveniments associatius (de més de 500 persones), atenció al públic i al correu electrònic de l’Associació, suport en la gestió del procés de revisió de marxants, gestió de la cessió de material, gestió i millora de la base de dades i suport en el procés de consolidació comptable dels agrupaments.

*document on els agrupaments detallen l’organització tècnica i pedagògica dels campaments

Requisits
Acreditació de la condició de persona trans* mitjançant la presentació d’una Declaració Responsable de la persona participant.
— En el moment de la contractació, estar Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
— Experiència prèvia en les tasques que es requereixen per a l’oferta laboral.
— Coneixement dels ritmes i funcionament intern de les entitats juvenils i de base assembleària.
— Facilitat per relacionar-se i comunicar-se tant amb l’administració pública com amb joves.
— Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i caps de setmana).


*Persones que no s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer, ja que s’identifiquin amb un altre gènere o bé perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere establertes.

Competències necessàries
— Bon nivell d’expressió escrita i ortogràfica en llengua catalana.
— Coneixements en ofimàtica (processadors de textos i fulls de càlcul) de nivell mitjà.
— Coneixement de les eines de coordinació entre equips (calendaris compartits, videotrucades, organització i gestió de projectes, etc.).
— Capacitat d’iniciativa, resolutiva i proactiva.
— Capacitat d’organització de manera autònoma, gestió eficient del temps i del treball en equip.
— Capacitat de flexibilitat i adaptabilitat.
— Versatilitat i multifuncionalitat en les tasques a realitzar.

Es valorarà
— Experiència i vinculació amb el món associatiu i especialment amb Escoltes Catalans o altres entitats d’educació en el temps de lleure de base associativa.
— Disposar i/o haver cursat estudis superiors.
— Títol de monitors/res i/o directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil i formació relacionada amb l’educació en el temps de lleure.
— Coneixement d’idiomes.
— Participació en moviments socials

Condicions Laborals
— Contracte laboral indefinit a jornada completa, 37,5 hores setmanals. A partir del març de 2024 passarà a ser un contracte de 30h/setmanals
— Horari a convenir adaptat a l’horari d’atenció al públic.
— Retribució de 19.000 euros bruts anuals.
— Incorporació a finals de febrer.
— Possibilitat de realitzar teletreball de manera parcial.

Les persones interessades hauran de respondre les preguntes d’aquest enllaç i adjuntar-hi el currículum.
Data límit: 22 de gener (inclòs)
Per tal d’adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb [email protected].


28/12/2022