#NOTÍCIES

Convocatòria d’una plaça de Tècnica de Suport a les Trobades Associatives d’Escoltes Catalans

Escoltes Catalans, l’associació laica de l’escoltisme català, obre convocatòria per tal de contractar una persona dins el programa SOC – TRFO TRANS-DLLD-DONA que executi les accions derivades les trobades associatives de l’entitat.

Descripció del lloc de treball

La persona contractada donarà suport tècnic a les diferents trobades associatives de petit i gran format. D’una banda, aportant elements per tal d’escollir i enfocar els temes treballats, participant activament de les reunions dels Grups Motors de la Trobada de Formació i la Trobada de Branques i proposant associacions, entitats o empreses expertes en les temàtiques escollides que puguin aportar formació o expertesa en l’àmbit en qüestió. D’altra banda,  la tasca de suport a trobades també inclourà aquella part més tècnica i de control pressupostari, així com la contractació dels serveis necessaris per realitzar les trobades i els projectes. Alhora, també desenvoluparà les funcions referents a la presentació de subvencions específiques que aportin finançament específic a aquests projectes. Una de les seves funcions també serà revisar les publicacions a la web de recursos pedagògics “La Finestra del Cau”.

Requisits

 • Acreditació de la condició de persona trans* mitjançant la presentació d’una Declaració Responsable de la persona participant.
 • En el moment de la contractació, estar Inscrita com a demandant d’ocupació no ocupada (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de    Catalunya.
 • Experiència, formativa, associativa o laboral, en algun camp relacionat amb la pedagogia, formació o l’educació.
 • Coneixement dels ritmes i funcionament intern de les entitats juvenils i de base assembleària.
 • Facilitat per relacionar-se i comunicar-se tant amb l’administració pública com amb joves.
 • Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i caps de setmana).

*Persones que no s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer, ja que s’identifiquin amb un altre gènere o bé perquè la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere establertes.

Competències necessàries

 • Capacitat d’anàlisi de la realitat social, síntesi i gestió de la informació
 • Capacitat d’organització de manera autònoma, gestió eficient del temps i del treball en equip.
 • Versatilitat i multifuncionalitat en les tasques a realitzar.
 • Habilitat per a les relacions humanes (empatia, assertivitat…) i per a generar consensos.
 • Disposar del carnet de conduir B1.
 • Capacitat d’iniciativa, resolutiva i proactiva.
 • Domini alt de comprensió i redacció en català.

Es valorarà

 • Experiència i vinculació amb el món associatiu i especialment amb Escoltes Catalans o altres entitats d’educació en el temps de lleure de base associativa.
 • Disposar i/o haver cursat estudis superiors.
 • Títol de monitors/res i/o directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil i formació relacionada amb l’educació en el temps de lleure.
 • Coneixement d’idiomes.
 • Participació en moviments socials

Condicions Laborals

 • Contracte laboral durant 12 mesos a jornada complerta, 37,5 hores setmanals.
 • Horari a convenir
 • Retribució de 21.000 euros bruts anuals durant els primers sis mesos, 22.000 durant euros bruts anuals durant els segons sis mesos.
 • Incorporació la primera quinzena de gener.
 • Àmplia possibilitat de realitzar teletreball

Les persones interessades hauran de respondre les preguntes d’aquest enllaç i adjuntar-hi el currículum.

Data límit: 12 de desembre (inclòs)

Per tal d’adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb [email protected].


28/11/2022