#NOTÍCIES

Convocatòria per cobrir la plaça de Tècnica de Suport i Creixement d’Escoltes Catalans

Escoltes Catalans obre convocatòria per tal d’incorporar a l’estructura tècnica de l’Associació una plaça de Tècnica de Suport i Creixement.

Descripció del lloc de treball

La persona contractada acompanyarà i donarà suport als equips de voluntaris d’Escoltes Catalans que acompanyen la tasca pedagògica, política i associativa dels agrupaments escoltes, amb l’objectiu de facilitar la coordinació, el seu seguiment i l’assoliment dels programes associatius. Els aspectes concrets són: el suport a les accions derivades del Pla de Qualitat*1, execució i proposició d’accions concretes de suport als agrupaments, suport en les revisions de marxants*2 i l’actualització dels documents de suport a la tasca educativa dels agrupaments. També serà la persona responsable de l’execució de l’estratègia de creixement, tant pel que fa a l’acompanyament de grups de joves que estiguin iniciant l’obertura d’un nou agrupament, com la interlocució amb institucions i administracions públiques per tal de crear noves oportunitats d’obertura d’agrupaments.

sistema de millora contínua dels agrupaments*1

document on els agrupaments detallen la organització tècnica i pedagògica dels campaments*2

Requisits

 • Experiència mínima de 3 anys en la coordinació d’entitats d’educació en el lleure o juvenils.
 • Coneixement dels ritmes i funcionament intern de les entitats juvenils i de base assembleària.
 • Facilitat per relacionar-se i comunicar-se tant amb l’administració pública com amb joves.
 • Flexibilitat horària per adaptar-se a l’horari associatiu (matins, tardes i, puntualment, caps de setmana).
 • Disponibilitat per moure’s arreu de Catalunya
 • Carnet de conduir B1

 Competències necessàries

 • Bon nivell d’expressió escrita i ortogràfica en llengua catalana.
 • Coneixements en ofimàtica (processadors de textos i fulls de càlcul) de nivell mig.
 • Coneixement de les eines de coordinació entre equips (calendaris compartits, videotrucades, organització i gestió de projectes, etc.).
 • Capacitat resolutiva, proactiva i d’autogestió.
 • Capacitat d’organització i gestió del temps.
 • Capacitat de flexibilitat i adaptabilitat i versatilitat.
 • Capacitat de dinamització de grups i de treball en equip.

Es valorarà

 • Experiència, coneixement i/o vincle amb Escoltes Catalans o l’escoltisme català.
 • Disposar i/o haver cursat estudis superiors.
 • Títol de monitors/res i/o directors/es d’activitats de lleure infantil i juvenil i formació relacionada amb l’educació en el temps de lleure.
 • Experiència en redacció i justificació de subvencions.
 • Coneixement d’idiomes.
 • Participació en moviments socials

Condicions Laborals

 • Contracte de treball estable a jornada completa (37,5h/set).
 • Incorporació prevista durant el mes de gener.
 • Horari flexible a convenir amb possibilitat de teletreball.
 • Retribució segons l’escala salarial de l’entitat (21.000 € bruts anuals), amb augments progressius durant els 3 primers anys.

Les persones interessades hauran de respondre les preguntes d’aquest enllaç i adjuntar-hi el currículum.

Data límit: 9 de gener (inclòs)

Per tal d‘adreçar qualsevol dubte referent a la convocatòria, contacteu amb [email protected].


20/12/2021