#NOTÍCIES

Crònica de la 49a AGO

Al peu de Montserrat, al teatre de La Passió d’Esparreguera, s’ha celebrat la trobada més destacada del calendari associatiu d’Escoltes Catalans, la 49a Assemblea General Ordinària. Com cada any, l’AGO ha reunit a 600 caps, educadores voluntàries, de 43 agrupaments d’Escoltes Catalans, per a debatre, votar i marcar el camí que seguirà l’Associació durant aquest nou curs.

Aquest any, l’assemblea ha retornat al terreny de la presencialitat després que, en l’edició anterior, s’hagués hagut de desenvolupar en format virtual a causa de la pandèmia de Covid-19. En una intensa jornada de debat assembleari, s’han votat les memòries, estat de comptes, propostes, pressupostos i programes per aquest curs. També s’han dut a votació els càrrecs de la Junta Permanent i diferents propostes que han fet arribat els agrupaments.

L’AGO ha donat el tret de sortida amb els parlaments de representants de l’administració pública. Hem sentit Maria Mas, tinent d’alcalde d’Esparreguera, que ha fet un reconeixement de la incidència que té l’educació en el lleure en la vida col·lectiva i la importància que té la presencialitat en aquesta tasca. Tot seguit Àlex Sastre Prieto, Secretari General de Joventut ha manifestat el compromís de donar suport i reconeixement l’educació en el lleure de base associativa des de les institucions. Per la seva banda, la presidenta de l’Associació, Júlia Petit ha posat en relleu la perseverança i el compromís de les caps per seguir fent la seva feina fins i tot en moments d’incertesa: “nosaltres hem escollit l’educació, entenem que educar a infants i joves és l’eina més poderosa de transformació social”.

Després de votar els nous programes, s’ha aprovat que la feina de l’Associació pivoti en tres projectes: Gènere i feminismes, que persegueix l’objectiu de constituir una organització més feminista i elaborar un protocol de prevenció i abordatge de violències masclistes; el projecte ASI, que treballa per la prevenció, la gestió i detecció de casos d’abús sexual infantil i juvenil i, finalment, el projecte Enfortiment que té la voluntat de donar resposta a aquelles necessitats dels agrupaments i l’Associació generades per la Covid-19. En aquest context, el projecte pretén oferir una resposta formativa per reforçar el relleu en els àmbits i els agrupaments i vetllar pel bon funcionament de l’Associació. Els tres projectes s’emmarquen dins les línies establertes pel Pla Estratègic d’Escoltes Catalans, el document on es projecta el camí que seguirà l‘Associació durant els pròxims anys i que s’ha elaborat a partir de les conclusions extretes del  V Congrés

També s’han debatut les memòries i l’estat de comptes del curs que queda enrere i s’han escoltat les veus dels agrupaments que han portat propostes per emprendre conjuntament. També hi ha hagut temps d’acomiadar a les persones que aquest curs deixen els equips associatius i els seus càrrecs a la Junta General i la Permanent i s’han presentat i aprovat les noves candidatures per ocupar-ne les vacants. Finalment, la jornada s’ha tancat amb un sopar de cohesió amanit amb bona música on les caps s’han retrobat després de més d’un any de virtualitat. 


23/11/2021
Tancament de la 49a AGO


Intervenció d'un agrupament


Aprovació dels programes 2021-2022


Votació