#NOTÍCIES

Crònica del V Congrés

14 grups de treball organitzats en quatre eixos, més de 400 caps i claneres participant virtualment dels debats i desenes de conclusions extretes. Són només algunes de les dades que ens ha deixat el V Congrés que hem celebrat aquest dissabte 24 d’octubre i que ens permeten fer una petita aproximació al volum de tota la tasca que s’ha dut a terme durant la jornada.

El congrés ha començat amb els debats per grups. Les reflexions i dinàmiques realitzades al llarg del matí han permès extreure les conclusions de grup que després s’han presentat a totes les participants.

De les conclusions en destaquen l’aposta de l’Associació per un enfocament feminista i de defensa de la justícia global en la tasca educativa. Una línia estratègica que implicarà repensar tant l’impacte de l’acció educativa que es fa des dels agrupaments com també l’estructura organitzativa de l’associació, per posar a infants i joves al centre de la mateixa.

També la tasca educativa de les caps s’ha sotmès a debat i reflexió per tal d’educar infants i joves amb capacitat per prendre part del seu propi aprenentatge i per contribuir des d’una mirada crítica, a la construcció d’una societat justa i inclusiva. També en la mateixa direcció s’ha decidit seguir avançant en la defensa dels drets individuals, col·lectius i la justícia global des d’una perspectiva juvenil.

Aquest treball de conclusions s’ha realitzat a la tarda i per grups i, en paral·lel, la resta de caps i claneres ha pogut assistir al debat virtual: Participació política com a eina per l’emancipació juvenil amb la Julia Rosanna Sánchez-Valverde, vicepresidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Genís Vives secretari del Consell de l’Alumnat de la UB i el Lluc Giné, de la Coordinadora Obrera Sindical (COS).

Durant el tancament del congrés, que ha comptat amb la participació de la Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut, la Sra. Georgina Oliva i la Directora General de Joventut, la Sra. Laia Girós, s’ha renovat el compromís de l’Associació per seguir educant i contribuint a construir una societat justa, inclusiva i feminista.

El congrés ha finalitzat però el treball continua ara amb l’objectiu de recollir totes les conclusions en el nou pla estratègic de l’entitat que regirà la tasca educativa i l’acció associativa durant els propers anys.


27/10/2020
Imatge d'un dels debats del V Congres
Un dels debats virtuals del V Congrés


Debat del V Congrés


Deabt i treball de conclusions d'uns dels grups del V Congres
Debat i treball de conclusions d'un dels grups de V Congrés


Durant el V Congrés
Un dels 14 temes a debat del V Congrés


tancant les conclusions del V Congre
Tancament de les conclusions del V Congrés


Acte de tancament del V Congrés
Durant l'acte de tancament del V Congrés


Acte de tancament de V Congrés
Durant l'acte de tacanment del V Congrés