#NOTÍCIES

FAQS: Com afecten les mesures de gestió de la Covid a l’activitat del cau?El PROCICAT ha deixat sense efecte les mesures i protocols específics que fins ara s’aplicaven a les activitats de l’àmbit del lleure de manera que, a partir d’ara cal seguir les mateixes mesures de prevenció vigents que s’apliquen a la població en general. Això també implica que ja no caldrà fer la declaració responsable conforme l’entitat organitzadora compleix els requeriments de prevenció i higiene o  el curs de responsable d’higiene i seguretat per campaments.


Quines són les normatives vigents?

RESOLUCIÓ SLT/1131/2022  del 21 d’abril

Web Gencat COVID 19

Mesures de prevenció generals

Com fem el cau setmanal i activitats?

 • Preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • Ventilació correcta dels espais tancats.
 • Mascareta: Obligatòria només en transport públic, autocars i centres sociosanitaris.
 • Neteja freqüent de mans.
 • Evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç i no tocar-se la cara, nas i ulls.

Com fem excursions i sortides?

 • Pernoctació: en casa de colònies o equipaments semblants seguirem els protocols establerts. Si dormim en tendes les hem de ventilar correctament cada dia.
 • Àpats: prioritzarem fer els àpats a l’exterior, en rotllana i respectant la distància de seguretat. Si dinem a una carpa, ho farem amb les portes obertes per afavorir la ventilació.
 • Neteja: haurem de disposar de punts de rentatge de mans i sabó.
 • Intendència: cuina amb espai suficient i millor a l’aire lliure.
 • Transport privat: Durem mascareta dins l’autocar i seguirem les recomanacions de la companyia.
 • Cal seguir les mesures generals de prevenció

Com fem reunions i assemblees?

 • Es recomana a espais amb bona ventilació o exteriors
 • Cal seguir les mesures generals de prevenció

Què hem de fer si tenim la sospita d’un cas de COVID-19?

Les persones que presentin símptomes compatibles amb la covid-19 han de contactar amb el sistema públic de salut, actuant de la mateixa manera que es faria en cas d’una malaltia comú.

Què passa quan un infant o jove dona positiu en COVID-19?

En cas que un infant o jove sigui positiu en COVID, si els símptomes són lleus o inexistents, l’infant pot continuar participant de les activitats. S’aconsella dur la mascareta posada amb l’objectiu d’evitar la propagació del virus. Si els símptomes son més greus, com sempre, es truca a la família i si ho consideren oportú se l’emporten a casa. Per la resta del grup, no caldrà fer testos massius ni per contacte estret. 


26/06/2022
,