#NOTÍCIES

FAQS: Com afecten les noves mesures de gestió de la Covid a l’activitat del cau?El que trobareu tot seguit és un recull de  dubtes i preguntes que us poden sorgir de les diferents situacions que es desprenen de la gestió de la COVID-19 en les entitats de lleure. Si teniu més qüestions, feu-nos-les arribar a [email protected] o bé a través dels vostres equips de vegueria.


Quines són les normatives vigents?

Resolució SLT/2817/2021 (16/09)

Protocol del PROCICAT en el lleure educatiu

Document resum del Protocol en el lleure educatiu

Portal lleure Gencat COVID 19

Web Gencat COVID 19

Com fem el cau setmanal i activitats?

Es poden dur a terme activitats de lleure educatiu per infants i joves de totes les edats i sense restricció de mobilitat. Cal seguir les següents condicions:

  • Espais: Tant interiors com a l’aire lliure, prioritzant sempre les exteriors i ventilant els interiors. Les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada i evitant les aglomeracions, prioritzant espais oberts. 
  • Grups: sense limitació de participants ni caps, sempre que l’espai permeti 2,5m² per participant. 
  • Mascareta: obligatòries en interiors, obligatòries en exteriors si no es pot assegurar menys de 1,5m de distància entre participants de diferents grups de convivència. Sempre que es pugui, dissenyar activitats que permetin distància física.
  • Higiene: Planificar la neteja i desinfecció de l’espai. Rentat de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans i després d’activitats i de fer servir material compartit.
  • Seguir la resta de mesures de seguretat i protecció indicades a les Resolucions i el Protocol de Lleure.

Com fem excursions i sortides amb o sense pernoctació?

Es poden dur a terme excursions i sortides amb o sense pernoctació per infants i joves de totes les edats i sense restricció de mobilitat. Cal seguir les següents condicions:

  • Grups màxims de 30 persones + caps.
  • Pernoctació: en casa de colònies o equipaments semblants seguir els protocols establerts i aquestes recomanacions. En tendes els caps de les persones han d’estar separades 1,5m, poden dormir de manera capiculada.
  • Àpats: grups de cuina formats per persones d’un mateix grup de convivència i mantenint les distàncies estipulades i ús de mascareta. Cada grup de cuina tindrà els seus utensilis. No es pot compartir plats, gots i coberts.

Per a més detalls, consultar el protocol del PROCICAT en el lleure educatiu

Com fem reunions i assemblees??

Es poden dur a terme reunions i assemblees entre caps sense limitació. Cal seguir les mateixes indicacions que les activitats de lleure (espais, grups, mascareta, higiene…).
Les reunions de famílies estan permeses, tot i que s’han de fer preferentment a l’exterior.
Les famílies poden assistir a activitats de l’agrupament, sense pernoctació i amb distància, preferentment a l’exterior (passos d’unitat o branca, sortides, activitats…).

En cas que hi hagi algun cas de COVID-19 o cometem algun error a l’hora d’aplicar les mesures, quines conseqüències legals podem tenir?

No hi ha més risc del que normalment prenem, ja que les famílies assumeixen l’altra part signant aquest document conforme coneixen els perills de contagi i tot i així hi participen. Tot i així, és important haver parlat amb les famílies abans de fer l’activitat i tenir-hi complicitat.

A banda d’això, el que no hi ha és una exempció de responsabilitat cap als caps. Cal respondre sempre en cas de ser negligents en la nostra tasca. El que volem dir és que no hi ha un perill afegit, ja que s’ha intentat repartir aquesta responsabilitat amb el full de declaració de responsable. No obstant això, cal complir al màxim la normativa establerta de protecció.

Alguna cosa més?

Per a d’altres qüestions, podeu consultar la normativa vigent establerta més actualitzada, el protocol sectorial, trucar al tècnic d’agrupaments, 687 959 677 o al telèfon d’emergències del marxant.


21/09/2021
,