#NOTÍCIES

FAQS: Com afecten les noves mesures de gestió de la Covid a l’activitat del cau?El que trobareu tot seguit és un recull de  dubtes i preguntes que us poden sorgir de les diferents situacions que es desprenen de la gestió de la COVID-19 en les entitats de lleure. Si teniu més qüestions, feu-nos-les arribar a [email protected] o bé a través dels vostres equips de vegueria.

*Important: a partir del 28 de juliol i durant l’agost no podem actualitzar aquesta notícia. Si durant aquest període hi ha alguna novetat o modificació us ho comunicarem al correu electrònic del vostre agrupament.


Quines són les normatives vigents?

Resolució SLT/2212/2021 (13/07)

Resolució SLT/2147/2021 (8/07)

Protocol del PROCICAT en el lleure educatiu

Document resum del Protocol en el lleure educatiu

Portal lleure Gencat COVID 19

Web Gencat COVID 19

Quines activitats podem realitzar?

Es poden dur a terme activitats de lleure educatiu per infants i joves de totes les edats. Cal seguir les següents condicions:

 • Tant a espais interiors com a l’aire lliure
 • Grups màxims de 30 persones + caps (l’estipulat al Protocol del lleure educatiu)
 • Cal complir les resolucions i el Protocol del Lleure

Quina mobilitat està permesa?

La mobilitat està permesa per tot el territori de Catalunya.

Podem fer sortides amb les unitats?

Podem realitzar sortides sense limitació territorial. Les sortides poden incloure la pernoctació.

Pel transport, menjar, activitats i resta de logística de la sortida cal complir el Protocol del PROCICAT en el lleure educatiu.  Sempre que l’activitat de lleure estigui prèviament notificada a la Direcció General de Joventut es pot beure i menjar a l’exterior.

I reunions i assemblees entre caps?

A les reunions i assemblees hi poden participar el nombre de persones que s’escaigui, prioritzant sempre espais oberts, ventilats, i mantenint distàncies de seguretat i d’autoprotecció. Es recomana que no superin les 10 persones

Quines mesures cal que seguim pel que fa a les activitats presencials?  

Podem realitzar activitats tant en espais interiors com a l’aire lliure, prioritzant l’aire lliure. Seguint el protocol de l’àmbit del lleure, els grups han de ser d’un màxim de 30 persones participants, i sense nombre màxim de caps,  tot i que recomanem reduir-los i que siguin d’entre 10 i 14 participants. Trobareu més informació en el Protocol del PROCICAT en el lleure educatiu i les mesures generals en matèria de prevenció del Departament de Salut. Us detallem alguns dels aspectes més destacats:

 • En espais interiors: ús de mascareta obligatori a partir de 6 anys de tothom, independentment de la distància física.
 • En espais exteriors: Es podrà prescindir de la mascareta quan es pugui mantenir la distància d’1,5 metres entre infants i/o joves i també quan les activitats es realitzin entre persones del mateix grup de convivència. En campaments, aquest grup de convivència és el grup d’activitat estipulat.
 • Sempre que es pugui, dissenyar activitats que permetin distància física.
 • Prioritzar activitats a l’aire lliure. Ventilar interiors.
 • Complir l’aforament en funció de la normativa del moment i dels m2 designats per persona.
 • Les entrades i les sortides es faran de manera esglaonada i evitant les aglomeracions, prioritzant espais oberts.
 • Tenir espais interiors ventilats tot el dia o de manera recurrent, sobretot si hi ha canvis de grup
 • Planificar la neteja i desinfecció de l’espai. Podeu seguir aquesta guia
 • Rentat de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans i després d’activitats i de fer servir material compartit
 • Evitar ús de material compartit

Com funciona la campanya de cribratge massiu de la Direcció General de Joventut?

Es poden fer test d’antígens ràpid d’automostra a la xarxa de més de 1.100  farmàcies de tot el territori adherides a la campanya. Teniu informació ampliada a la pàgina web d’estiu amb lleure on també hi trobareu la declaració de responsable (per a caps i per a infants i joves de l’agrupament)  que acredita que formeu part d’una entitat de lleure i el detall de les instruccions.

Les caps podeu fer el test amb la supervisió del personal de la farmàcia, mostrant la declaració responsable o bé el missatge que des d’Escoltes Catalans us hem enviat per correu electrònic o whatsapp amb la informació sobre el cribratge. 

Per participar en la campanya de cribratge, que es mantindrà fins que comenci el curs escolar, no es poden presentar símptomes de covid ni ser contacte d’un positiu i ho podeu fer tantes vegades com considereu necessari. És aconsellable fer-ho en la data més propera a l’inici dels campaments. 

És possible que les farmàcies no ofereixin aquest servei durant tot el dia per tant, us recomanem que truqueu abans per confirmar la disponibilitat horària. També es recomana que si participeu en el cribratge esteu donades d’alta a la meva salut.

En cas que el test surti positiu cal que ho comuniqueu a l’agrupament, i si ho considereu rellevant, a Escoltes Catalans. A part, també rebreu indicacions del departament de salut al mòbil.

Tot i que fer-se el test no és obligatori per marxar de campaments, des d’Escoltes Catalans us animem a participar-hi, i a recomanar a les famílies que també ho facin per tal de què els campaments siguin el més segurs possibles

Com poden participar en el cribratge els infants i joves de l’agrupament?

Poden fer-ho els infants a partir de 10 anys acompanyats d’un familiar o tutor legal. A partir dels 16 anys ja no és necessària la figura de l’acompanyant.

A la farmàcia caldrà presentar la declaració de responsable (declaració per a infants i joves de 10 a 15 anys o declaració per a persones majors de 16 anys) que us podeu descarregar del web estiu amb lleure. També es podrà fer ensenyant la informació que des de l’agrupament faciliteu a les famílies sobre la campanya de cribratge.

Ens podem vacunar de la Covid-19 sense cita prèvia? 

Sí, si  prèviament vau omplir el formulari de la Direcció General de Joventut sobre la vacunació. Podeu consultar el llistat de centres, dies i hores disponibles per a vacunar-vos amb Pfizer en aquest enllaç.

Què cal fer davant d’un possible cas de Covid durant els campaments?

La Direcció General de Joventut i el Departament de Salut han incorporat noves mesures al Pla d’Actuació en el moment que es confirma un cas positiu. Si un infant, jove o cap presenta algun símptoma durant els campaments cal seguir trucant al CAP més proper per fer-li una prova diagnòstica o al 061. També s’informarà a la seva família. En cas que l’infant marxi del campament amb símptomes cal que la família el porti a fer-se la prova TAR al seu CAP i que informi el més ràpidament possible als responsables de l’activitat del resultat.

Si el resultat de la prova és positiu caldrà activar a la Creu Roja, trucant al telèfon 628 52 24 40, per fer un cribratge del grup de convivència. Caldrà disposar dels CIPs de tots els participants i que les famílies autoritzin la realització de les proves (en aquest document hi ha un model d’autorització). Es recomana que les famílies el signin abans de començar l’activitat, però si no és possible, caldrà demanar el consentiment per telèfon a la família i quan els vinguin a buscar hauran de signar l’autorització. 

Independentment del resultat, els contactes hauran de fer la quarantena

Podeu consultar el nou protocol complet aquí.

Recordeu que compteu amb un telèfon d’emergència d’Escoltes Catalans (el trobareu al marxant) per a notificar les incidències importants que us passin durant els campaments.

En cas que hi hagi algun cas de COVID-19 o cometem algun error a l’hora d’aplicar les mesures, quines conseqüències legals podem tenir?

No hi ha més risc del que normalment prenem, ja que les famílies assumeixen l’altra part signant aquest document conforme coneixen els perills de contagi i tot i així hi participen. Tot i així, és important haver parlat amb les famílies abans de fer l’activitat i tenir-hi complicitat.

A banda d’això, el que no hi ha és una exempció de responsabilitat cap als caps. Cal respondre sempre en cas de ser negligents en la nostra tasca. El que volem dir és que no hi ha un perill afegit, ja que s’ha intentat repartir aquesta responsabilitat amb el full de declaració de responsable. No obstant això, cal complir al màxim la normativa establerta de protecció.

Altres qüestions

Per a d’altres qüestions, podeu consultar la normativa vigent establerta més actualitzada, el protocol sectorial,  trucar al tècnic d’agrupaments, 687 959 677 o al telèfon d’emergències del marxant.


27/07/2021
,