Videos

Presentació de la guia Amb dret a transformar durant la jornada Canviar l’educació per canviar el món.

15/04/2021

#SEMPREESCOLTES

22/02/2021

Presentació del V Congrés

Acte de celebració del 40è aniversari d’Escoltes Catalans

Què mengem? Avancem cap a la Sobirania Alimentària

Agrupaments escoltes treballen la sobirania alimentària a l’Horta de Belloch.