#NOTÍCIES

Pas clau en el procés per construir una associació més feminista

Caps, membres dels equips associatius i integrants de la junta general i permanent es van donar cita aquest diumenge al matí a l’Ateneu Popular de Ponent, a Lleida, amb un objectiu molt clar: fer un pas important i avançar en el procés de construcció d’una Associació més feminista. En format de Consell General, òrgan decisori dins de l’Associació,  la Jornada de Transició Feminista va girar al voltant dos debats: per una banda en el desenvolupament del protocol per a la prevenció i abordatge de les violències masclistes i per l’altra, en la proposta d’una nova organització interna de l’associació.

La jornada va començar a les 10h del matí amb una presentació inicial del treball fet fins ara en el marc del Projecte Gènere i Feminismes i dels objectius concrets de la trobada. Després les participants es van dividir en dos grups de debat. Per una banda, el grup del treball sobre el protocol de prevenció i abordatge de les violències masclistes es va centrar en validar les actuacions que ja s’han previst en el primer esborrany del protocol i en plantejar quin tipus de resposta i circuit d’intervenció preveiem davant de determinats casos d’agressions. Un treball que ara s’incorporarà al Protocol.

Mentrestant, l’altre grup debatia una nova proposta d’organització interna, més sostenible, que busca més equilibri territorial i una participació més directa dels agrupaments en la presa de decisions durant tot el curs. S’han recollit totes les potencialitats i també preocupacions que la proposta va despertar entre les participants i a partir d’ara es treballaran amb els agrupaments per tal d’elaborar la proposta final d’organització interna que es sotmetrà a votació a l’AGO de novembre.

Tot aquest procés per construir una associació més coherent amb els valors que defensem i més feminista fa temps que està en marxa. De fet el procés va arrencar arran dels resultats de la diagnosi de gènere que vam realitzar el curs 2019-2020. El curs següent va començar a caminar el projecte de Gènere i Feminismes i després d’establir un marc de valors feministes compartits, aquest curs els esforços es centren en dotar-nos d’un protocol de prevenció i abordatge de les violències masclistes i en concretar una nova estructura interna que respongui a les demandes llargament reivindicades per agrupaments i equips associatius. 

El treball realitzat aquest diumenge a Lleida és un punt d’inflexió en el projecte i en definitiva en el procés de transformació feminista de l’Associació!


24/05/2022
,
Grups de debats durant el Consell General - Jornada de Transició Feminista
Grups de debat durant el Consell General - Jornada de Transició Feminista


Grups de debat durant el Consell General - Jornada de Transició Feminista


Grups de debat durant el Consell General - Jornada de Transició Feminista


Grups de debat durant el Consell General - Jornada de Transició Feminista