#POSICIONAMENTS

26O – Dia de la Visibilitat Intersexual

Avui, 26 d’octubre, commemorem el dia de la visibilitat intersexual. Aquesta data va néixer en nom de la primera protesta per part del col·lectiu intersexual, realitzada a Boston l’any 1996.

La intersexualitat continua sent la cara menys coneguda del col·lectiu LGTBI, els i les membres del qual, es troben sotmeses per una estructura rígida i opressora que atempta contra la llibertat i els drets de les persones pel simple fet de no poder-se encabir sota el binarisme d’una societat patriarcal.

Per això, des d’Escoltes Catalans, us encoratgem a prendre consciència amb el paper que duem a terme com a educadores, i a construir un espai d’aprenentatge còmode i segur per a totes. Comencem a visibilitzar les veus d’aquest col·lectiu, així com a treballar l’esperit crític al nostre dia al cau, per tal de trencar amb els mites i conceptes erronis d’aquest grup anomenat, falsament, “tercer sexe”.

Contra el binarisme i el patriarcat, eduquem.


26/10/2022