#POSICIONAMENTS

26 d’abril: Dia de la Visibilitat Lèsbica

Actualment, se segueixen perpetuant una sèrie d’estereotips cisheteropatriarcals discriminatoris, perquè existeixen normes culturals i actitudinals que promouen la violència cap a les dones. És per això que avui, 26 d’abril, commemorem el Dia de la Visibilitat Lèsbica i d’aquesta manera, posem al centre un col·lectiu violentat i doblement discriminat, per raó de gènere i orientació sexual. Per això, des d’Escoltes Catalans, us encoratgem a denunciar avui i cada dia, tota la violència exercida cap a les dones lesbianes; a protegir a les nostres infants i joves de la hipersexualització i la brutalitat del sistema masclista en el que vivim, i acompanyar-les en el seu desenvolupament lliure d’estereotips. Cal tractar-ho en els agrupaments per fer visible el paper que ocupen les dones lesbianes a l’espai públic i privat, perquè elles també existeixen! Ara i sempre del costat de les dones lesbianes i del col·lectiu LGTBI+ i per enderrocar entre totes l’heteronormativitat.


26/04/2020