#POSICIONAMENTS

Denunciem la falta de responsabilitat de l’Ajuntament de Barcelona per garantir l’accés d’infants en situació de vulnerabilitat econòmica a l’esplai i agrupament


Des de les federacions de lleure educatiu i el Consell de Joventut de Barcelona ens veiem
obligades a denunciar el greuge que ha provocat l’Ajuntament de Barcelona en generar un
deute econòmic amb els esplais i agrupaments de la ciutat.


L’Ajuntament de Barcelona no ha efectuat el pagament de 388.139’88€ als esplais i
agrupaments que van sol·licitar finançament per garantir que tot infant pogués accedir
econòmicament al lleure associatiu de la ciutat de Barcelona el curs del 2020. Segons les bases
d’aquesta subvenció, el pagament s’ha d’efectuar abans que les entitats justifiquin aquesta
despesa, ja que és un finançament necessari per a executar el projecte.


Les entitats van haver de justificar aquesta despesa el 31 de març del 2021 sense haver rebut
abans el pagament. El primer compromís per part de l’Ajuntament de Barcelona era efectuar-lo a
finals de 2020. Sota arguments de problemes administratius, el pagament s’ha anat aplaçant fins
l’actualitat. En aquest moment, la Regidoria de Joventut afirma que arribarà després de l’estiu tot i
que no sap exactament quan es podrà efectuar.


Amb aquest comunicat, doncs, volem fer públic que l’Ajuntament de Barcelona no ha efectuat el
pagament d’una subvenció que havia de servir per donar suport a la tasca del lleure educatiu en
temps de pandèmia i que, per tant, lluny de facilitar les condicions a les entitats educatives,
està comportant l’agreujament dels seus problemes econòmics.


Volem remarcar que es tracta de finançament per becar infants i adolescents que per la realitat
econòmica de les seves famílies no podrien accedir a l’esplai o a l’agrupament sense aquest ajut.
L’Ajuntament de Barcelona, en lloc de garantir aquest pagament per fer més inclusius els
esplais i agrupaments, ha provocat que l’hagin d’avançar les entitats base. Aquestes, són de
base voluntària sense ànim de lucre i que, per tant, afrontar aquest finançament -que és
responsabilitat de l’Administració- els hi està suposant forts perjudicis pel seu sosteniment.


Per això demanem a l’Ajuntament de Barcelona el pagament immediat d’aquesta subvenció i la no
repetició d’incomplir el termini de pagament en properes convocatòries. No serveix el
reconeixement del lleure si no va acompanyat de les accions per part de l’Ajuntament que
permetin desenvolupar-lo amb garanties. No entenem la incongruència entre l’aposta pública
de l’Ajuntament de Barcelona per afavorir els infants en situació de vulnerabilitat econòmica i que
encara no s’hagi responsabilitzat de donar el finançament que ho fa possible a les entitats de
lleure educatiu.Esplais Catalans, Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya, Minyons Escoltes i Guies, Acció Escolta de Catalunya, Fundació Pere Tarrés, Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans, Federació Catalana de l’Esplai, Centre Maristes d’Escoltes i Escoltes Catalans


08/07/2021


Relacionades