#POSICIONAMENTS

Manifest de posicionament polític sobre el Protocol de prevenció i abordatge de violències masclistes

El passat mes d’octubre de 2022 es va aprovar el Protocol de prevenció i abordatge de les violències masclistes d’Escoltes Catalans, elaborat en el marc del Pla de transició organitzacional feminista de l’Associació i el projecte estratègic de Gènere i Feminismes. Des d’Escoltes Catalans estem compromeses en la lluita davant les violències masclistes i el rebuig de qualsevol tipus de violència que atempta contra les companyes.

Aquest Protocol és una acció més de la nostra lluita per canviar aquest sistema opressor i atorgar una mica més de llibertat a infants, joves i caps dels agrupaments escoltes.  L’essència del Protocol té com a base la no-discriminació, la mirada interseccional, l’atenció a la diversitat i la cura de les persones, des d’un enfocament feminista i de garantia dels drets. El que volem és poder donar seguretat a les supervivents de violències perquè utilitzin la seva veu, i així actuar de manera ràpida i contundent, per no deixar cap agressió sense resposta

Des d’Escoltes Catalans, com a entitat educativa i transformadora, creiem que la resposta a les violències ha de tenir una perspectiva integral. És per això que el Protocol segueix el paradigma del contínuum, que facilita la comprensió de les violències masclistes i el seu abordatge, i estructurem els eixos d’actuació entorn: la prevenció, la detecció, l’atenció, la recuperació i la reparació.

Com a educadores, no és fàcil educar a infants i joves dins d’un sistema violent i heteropatriarcal, i encara és més difícil reeducar-nos. És per això que, des d’aquí, volem fer una crida a la paciència i a la contundència, a l’autoconsciència i a l’acompanyament, als límits i al respecte, per tal que com a educadores i referents puguem ser conscients de la urgència d’aquest canvi, sense oblidar qui som i la pedagogia que ens representa. 

Volem que tothom dins de l’organització se senti part del Protocol, de la lluita i la responsabilitat davant les violències masclistes com a vulneració de drets fonamentals. Partim de l’“aprendre fent”, característic de la nostra metodologia, per aportar paciència i cures al procés d’incorporar el Protocol en els nostres consells. Serà un procés llarg, però necessari, i entre totes el farem possible. 

🎥 A continuació, compartim el vídeo de sensibilització del Protocol:


13/03/2023


Relacionades